Toisen vuosituhannen loppu -
liberaali suunnattomuus

 

 

1900-luvun loppu oli pitkälti kaiken entisen hajoamista ja haparoivaa sopeutumista syntyvään mekaanis-liberalistiseen markkinatalouteen. Yhteiskunnallista kuvaa hallitsee tapahtumien ja ilmiöiden paljous. Yksi oksa osoittaa sinne, toinen tänne - ja molemmat loppuvat hetken kuluttua. Onko ilmiön takana mitään ymmärrettävää?

Etenkin Lempäälästä voisi luetella suuren joukon 1900-luvun loppupuolella menestyneitä yrittäjiä ja teollisuuden edustajia, mutta arviointi on vaikeaa ja johtaa yllättäviin päätelmiin. Yrityksiä on tullut ja mennyt, ja on hyvin vaikeaa selvittää, mikä merkitys näillä yrityksillä on ollut paikalliseen elämänmenoon. Hyvin nopeasti mieleen nousee kysymys, että ovatko nämä aikoinaan komeat yritykset jättäneet sittenkään mitään merkittävää jälkikaikua paikkakunnilleen?

Yksityisiä suunnannäyttäjiksi pyrkiviä oli 1900-luvullakin tietenkin paljon, mutta niin oli erilaisia suuntiakin. Yhteiskunnallisen liikkuvuuden lisääntyminen ja globaalistuminen paikallistasollakin on tehnyt yksilöistä irrallisia. Irrallisuus on myös kääntänyt yksilöiden pyrkimykset sisään päin, vain oman edun suuntaan, mistä on seurannut se, että yhden pyrkimykset ovat kumonneet toisen pyrkimykset.

Sekä Lempäälässä että Vesilahdessa mutta etenkin Vesilahdessa tapahtui maaltamuutto Tampereelle ja muihin kaupunkeihin, joissa syntyi kaksi uutta valtatekijää; suuryritykset ja työväenluokka. Vain Lempäälässä työväestön osuus nousi merkittäväksi 1900-luvun kuluessa. Vesilahti oli pitkään omavaraista alkutuotantoaluetta. Suuriin liikekeskuksiin keskittyneet kaupan ja teollisuuden konsernit alkoivat määrätä tahdin. Työväestön korporaatiot, joiden päämajat ovat aina sijainneet muualla, olivat niiden vastapoolina ja huolehtivat työväestön eduista ja ajattelutavasta. Vesilahti ja Lempäälä pysyivät melko pitkään erossa tästä kaikesta, mutta lopulta raja-aidat poistuivat.

Markkinasysteemi kokonaisuudessaan pääsi tässä tilanteessa ohjaamaan itse itseään. Se otti ohjat käsiinsä ja tunkeutui kaikkialle. Tämä oli uutta ihmiskulttuurille. Ihmisyksilöiden tehtäväksi jäi vain integroitua järjestelmään sekä totella omalla kaventuvalla alueellaan yhä nopeammassa tempossa ilmaantuvia talouden jättiläisen kovia faktoja ja vaatimuksia. Kaikki moralistinen ohjailu nähtiin yhtäkkiä haitalliseksi vanhoillisuudeksi. Ukonilman tavoin raivoavalle globaalistumiselle piti vain kumartaa ja avata kaikki ovet - oli sitten kysymys Vesilahden syrjäkylästä tai Tokiosta.

Tämäkään ilmiö ei tullut salaa. Jokainen ihmisyksilö on voinut kauhistella tapahtunutta muutosta, mutta mitään mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien kulkuun hänelle ei ole jätetty. Yhden ihmiselämän aikana muutoksia on tapahtunut niin paljon kuin aiemmin vuosisatojen aikana. Ja niin nyt kuin aiemminkin on ilmaantunut tuomiopäivän pasuunan soittajia, joille kaikki uusi on ollut merkki tulevasta katastrofista.

Kirkko ja muutkin eettisistä periaatteista sisältönsä saaneet instituutiot menettivät kannatuksena. Etiikka ja eurot ovat toisensa pois sulkevia. Tyhjentyneitä kirkon penkkejä yritettiin epätoivoisesti täyttää kirkollisella sirkushuvilla. Aatteesta tuli kaiken muun ohella kauppatavaraa, jota markkinoitiin henkilökohtaisella mielihyvällä. Menestymisen mittariksi tuli henkilökohtainen varallisuus tai virka-asema. Tosin kummatkin on noteerattu yksilöille vain hetkeksi, minkä jälkeen yksilöt ovat joutaneet hylkiöiksi. Kunnat ja valtio ottivat hädissään ja vallan menetyksen pelossa niin paljon tehtäviä, että ne menettivät lopulta hallintokykynsä ja antautuivat markkinoiden perässä laahustaviksi kadunlakaisijoiksi.

Ehkä tämäkään ei ole uutta. Historiassa on lukuisia vaiheita, joissa elämä on muuttunut sameaksi velliksi, josta ei ole seurannut oikeastaan mitään ihmeellistä - ei ainakaan maailmanloppua. Uutta on sen sijaan nykyisen ilmiön globaalisuus. Nykyinen tila ei ole ominaista vain Vesilahdelle tai Lempäälälle tai Pirkanmaalle, vaan ainakin koko läntinen maailma on kokenut samanlaisen sosiaalisen muutoksen. Vanha yhteisöllisyys on kadonnut ja tilalle on tullut uudenlainen yksilöllisyys tai jopa yksilökeskeisyys. Zygmunt Baumanin mukaan yhteiskunnat ovat sulaneet ja notkistuneet tartuntakelvottomiksi. Suunnan osoittajalla ei ole enää ketään jolle osoittaisi eikä mitään mitä osoittaisi. Ajatuksen löytäjä huutaa tyhjälle salille! Kaikesta vaikuttamisesta ja kritiikistä on tullut hampaatonta - tai ei ole mitä purra. Yksilö joutuu rakentamaan itsensä sisälle oman pienen yhteiskuntansa ja puolustautumaan raivoisasti toisia yksilöitä vastaan. Tässä tilanteessa maailmanparannuksen viehätys haalistuu.

Globaalistuneessa markkinataloudessa merkitseviä tekijöitä ovat vain massat ja massaliikkeet. Pieni on voinut olla joidenkin ihanteita vaalivien mielestä kaunista, mutta elefantit ovat kävelleet pienten ylitse. Nyt jos koskaan huudetaan demokratian perään, mutta sekin merkitsee käytännössä vain yhä suurempien ja suurempien massailmiöiden valtaa toisten massailmiöiden ylitse. Milloin mistäkin asiasta pitäisi äänestää ja ilmoittaa totuus määrällisenä suhteena - "totuus" on siis menettänyt laadun ja rakenteen. Vain miljoonat voivat olla oikeassa.

1900-luvun lopulla on ollut vain yksi suunnan osoittaja: rahallinen tuotto, jolle kaikki muu on alisteista. Tämä ilmiö tuli liberalistisen markkinatalouden mukana; omistaja teetti mitä tahansa, jotta saisi rahaa, ja työntekijä teki mitä tahansa, jotta saisi rahaa. Sekä omistaja että työn tekijä vieraantuivat työn alkuperäisestä tarkoituksesta ja sisällöstä. Työn teosta ja työn tuloksesta tuli vastenmielinen väline välttämättömän rahan ansaintaan. Jos jokin toiminto on tuottanut hiemankin enemmän suhteessa toiseen, suuntaa on muutettu silläkin uhalla, että sadat tai tuhannet ihmisyksilöt ovat joutuneet henkilökohtaiseen katastrofiin. Jos rahallinen tuotto on kasvanut huonontamalla tuotetta, näin on surutta tehty.

Aiemmin rahalla oli merkitystä vain tehtaan omistajalle ja työtänsä myyvälle tehtaan työläiselle. Nyt tämä väkevä suunnan osoittaja majailee saman aikaisesti kaikissa maailman kolkissa; myös Rämsöössä, Riehussa, Narvassa, Kuljussa, Kelhossa, Lempoisissa, Marjamäessä jne. Toisin sanoen jokaisen yksilön ja yhteisön tiedostettu tai tiedostamaton tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon rahallista tuottoa. Puhtaimmillaan saatu raha sijoitetaan sitten tuottamaan lisää rahaa. Aiemmin mittayksikköä vailla olleet palvelutkin on tehty rahayksiköllä mitattaviksi; palvelun tulos on voitava ainakin teoriassa vaihtaa siksi rahasummaksi, jonka suuruiseksi palvelun arvo on ilmoitettu.

Tässä vaiheessa on syytä hetkeksi palata aiempaan ja kysyä, miten paljon rahallinen tuotto merkitsi niille suunnan osoittajille, jotka ansaitsivat maininnan ennen 1900-luvun loppupuolta? On selvää, että toiminnasta saadulla tuotolla on ollut aina merkityksensä, mutta koskaan aikaisemmin tavoitteena ei ole ollut pelkkä ja puhdas raha.  Tai jos on ollutkin, operaatio on ollut tuhoon tuomittu, koska julkinen mielipide, jolle kristillisyys on ollut syvimpänä sisältönä, ei ole sellaista voinut hyväksyä. Konkreettinen hyödyke tai palvelus on ollut ilman muuta tavoitteena. Jokainen vanhan maailman vaikuttaja onkin toiminut tai uskonut toimineensa hyveen, moraalin ja yhteisönsä edun nimissä. Tätä velvoitetta ei enää ole.

Silloin tällöin ja jossakin yhtäkkiä kuitenkin ilmaantuu joillekin yksilöille mahdollisuus nousta ja nostaa mukanaan yhteiskuntansa uudelle tasolle. Tämä yksilö osoittaa vallitsevan käytännön järjettömyyden ja vie joukot uuteen suuntaan - näin se on tapahtunut historiassa lukemattomia kertoja. Liberaali markkinatalouskin on vain yhteiskunnallisen toiminnan ilmenemisen muoto, historiallinen vaihe, ehkä nimenomaan vain välivaihe, taitekohta. Jotakin se hakee, johonkin se pyrkii ja jotakin siitä seuraa. Me olemme kuitenkin vielä liian vähän sitä nähneet, jotta tietäisimme vastauksia.

© Yrjö Punkari, 2003-2013

Sisällysluetteloon

Lähteet:

 • Aaltio, E.A.: Koivistonjärven kuivaus Lempäälässä. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia VI. Tampereen hist. seuran julk. XI, 1970.
 • Aaltio E.A.: Lempäälän joulukirja 1964. Lempäälä-seura, 1964.
 • Aaltio E.A.: Lempäälän kunnallishistoria. Lempäälän kunnanhallitus, 1968.
 • Aaltio E.A.: Mårten Segercrantz Sotavallan isäntänä. Hämeenmaa IX, 1957.
 • Aaltio Sampsa: Standertskjöld-suvun lempääläiset juuret. Lempäälän joulu 1988, Lempäälä-seura ry, 1988.
 • Alhonen Pentti, Salo Unto, Suvanto Seppo, Rasila Vilho: Tampereen historia I. Tampereen kaupunki, 1988.
 • Amee Anneli: Ameen ja Annalan suvut. Salo, Anneli Amee, 1994.
 • Anero Eeva: Elämää Sotavallan ja Lopenkartanoissa Sillanpään kotiopettajakaudella. Lempäälän joulu, Lempäälä-seura ry, 1989.
 • Anero Eeva: Kansallisia merkkihenkilöitä, merkillisiä kansanhenkilöitä sekä muita kertomuksia Lempäälästä. Lempäälän kunta 1995.
 • Anthoni Eric: Finlands Medeltida Frälse och 1500-talsadel. Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1970.
 • Arajärvi Kirsti: Erik Edner. Hyödyn aikakauden kirkkoherra. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia VI. Tampereen hist. seuran julk. XI, 1970.
 • Arajärvi Kirsti: Lempäälän kotiseutuoppikirja. Lempäälän kunta, 1959.
 • Arajärvi Kirsti: Lempääläinen ylioppilas Mikael Waldenius ja hänen opinnäytteensä. Lempäälän joulu, Lempäälä-seura ry, 1987.
 • Arajärvi Kirsti: Lempäälän historia. Lempäälän seurakunta ja kunta, 1959.
 • Arajärvi Kirsti: Messukylän - Teiskon - Aitolahden historia. Tampereen kaupunki, Teiskon ja Aitolahden kunnat, 1954.
 • Arajärvi Kirsti: Tampereen seudun talonpoikaislevottomuuksista 1760-luvulla. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia IV. Tampere, Tampereen historiallinen Seura, 1950.
 • Arajärvi Kirsti: Vesilahden historia. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy, 1985.
 • Bauman Zygmunt: Notkea moderni. Vastapaino, 2002.
 • Biografinen nimikirja. Suomen historiallinen seura, 1879-1883.
 • Blomstedt Kaarlo: Davidin kapina v. 1438. HAik 35, 1937.
 • Blomstedt Kaarlo (toim.): Kansallinen elämäkerrasto I-V, WSOY, 1927-1934
 • Blomstedt Yrjö: Lempelius - Lampeel. Genos 21, 1950.
 • Blomstedt Yrjö: Lempelius - Scraderus. Genos 27, 1956.
 • Carpelan Tor: En gammal märkduk. Genos 9, 1938, s. 19-21.
 • Carpelan Tor: Ättartavlor för de på finska riddarhus inskrivna ätterna I-IV. Frenckellska tryckeri aktiebolagets förlag, 1954-66.
 • Cederberg A.R.: Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937-1939), s. 110-145
 • Edner Erik: Kuvaus Lempäälän seurakunnasta vuodelta 1753. Lempäälän joulukirja 1964.
 • Finlands allmänna tidning [FAT] 31.12.1861, nro 304
 • Gadd Pehr Adrian: Ylä-Satakunnan oloja 1700-luvun puolivälissä. Tampere: Tampereen historiallinen seura 1946, 1751.
 • Heikinheimo Ilmari: Suomen elämäkerrasto. WSOY, 1955
 • Honka-Hallila Helena (toim.): Vesilahti 1346-1996.Vesilahden kunta ja Vesilahden seurakunta, 1996.
 • Impola Heikki: Säätykiertoa eräässä satakuntalaisessa talollissuvussa Ruotsin ajalla. Genos 4 (124), 1960.
 • Jokinen Helvi: Renkaita suvannon pinnassa. Tampere-Seuran julkaisuja 11, 1947.
 • Kaarninen Mervi: Tottijärven historia 1689-1998. Nokian kaupunki 1998.
 • Kalske Marja: Lempäälä ajan virrassa. Lempäälän kunta, 1999.
 • Katajala Kimmo: Suomalainen kapina. SKS, 2002.
 • Kauffmann Hermann: Mieluisia muistoja Keski-Hämeestä. LC Tampere - Koivistonkylä, 1999.
 • Kerkkonen Veikko: Janakkana historia. Janakkalan kunta, 1976.
 • Lagerstam Liisa: Gabriel Kurckin peregrinaatio. Kulttuurihistorian Pro Gradu -tutkimus. Turku, Turun Yliopisto, 1999
 • Lagerstam Liisa: A  Noble Life. Laukko, Liisa Lagerstam, 2007.
 • Leinberg K.G.: Åbo stifts herdaminne 1554-1640. FKSH V, 1903.
 • Mäkelä Ritva: Elämää Säijänmaassa. Lempäälä, Säijän kyläyhdistys ry, 1997.
 • Mäkinen Riitta (toim.): Mattila, kyläkunta väylien varrella. Mattilan kyläyhdistys ry, 1998.
 • Nallinmaa Eero: Erik Ulrik Spoofin nuottikirja. Tampere, 1969.
 • Nervander E.: Elias Lönnrotin nuoruuden ajoilta Laukon kartanossa. Helsinki: Otava, 1893.
 • Oja Aulis, Vesikansa Jouko: Sjöstedt-suku. Forssa, Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry. 1952.
 • Olin-Lamberg Carin & Lamberg Bror-Axel: Anna Magdalena Hinnel. Genos 3, 2013.
 • Poppius Liisa, Raevuori Yrjö: Haarlan suku. Tampere 1936.
 • Raevuori Yrjö: Laukon omistajia ja vaiheita. Tampere 1963.
 • Ramsay Jully: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Helsingfors, 1909.
 • Rasila Viljo: Kaikki muuttuu. Lempäälän joulu, Lempäälä-seura ry, 1989.
 • Rasila Viljo: Markkinakaupungista tehdaskaupungiksi. Tampereen historia I, 1988.
 • Rommi Pirkko: Davidin kapinan taustaa. Lempäälän joulu, Lempäälä-seura ry, 1989.
 • Santamäki Lauri, Helin Martti: Pirkanmaan lukemisto. Pirkanmaan maakuntaliitto, 1970.
 • Salminen Tapio: Davidin kapina ja Pirkanmaan kapinaherkkyys. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia X, 1995.
 • Salo Maija: Lempoinen vuonna 1750. Lempäälän joulu 1988, Lempäälä-seura ry, 1988.
 • Salomies Ilmari: Suomen kirkon historia I-III, Otava 1944-1962
 • Sarajas Annamari: Suomen kansanrunouden tuntemus 1500-1700-lukujen kirjallisuudessa. WSOY, 1956.
 • Schefferus Johannes: Lapponia. Arvi A. Karisto, 1963.
 • Suvanto Seppo: Ylä-Satakunnan ja Sääksmäen kihlakuntien erätalonpoika sosiaalisessa kentässään. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia VI. Tampereen hist. seuran julk. XI, 1970.
 • Suvanto Seppo: Satakunnan historia, Keskiaika. Rauma: Satakunnan Maakuntaliitto r.y., 1973
 • Suvanto Seppo: Talonpoikainen Tampere keskiajalta 1600-luvun puoliväliin. Tampereen historia I, 1988.
 • Uotila Kari (toim.): Vesilahden Laukko. Linna, kartano, koti. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IV. Turku, Suomen keskiajan arkeologinen seura, 2000.
 • Vesikansa Jouko, Korosuo Heikki: Sjöstedt-suku 1976, Forssa Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry, 1977.
 • Vesilahden Seurakunta (toim.): Vesilahti 1346-1946, 600-vuotisjuhlajulkaisu. Tampere, 1946.

Internet: Markkulan suku: http://suvut.genealogia.fi/markkula/public_files/8_sukupolvea/markkula_8_polvea_2010-04-10.html (luettu 19.4.2011)