Runonlaulaja

Suomen varhaiskeskiajan lähteitä

Täydennysosa

Tälle sivustolle on kerätty lisäyksiä, tarkennuksia ja korjauksia teokseen:

Suomen varhaiskeskiajan lähteitä
Historian Aitta XXI
toimittanut Martti Linna, Jyväskylä 1989.

Tässä teoksesta käytetään lyhennystä SVL.

Kanteletar

57. Sortunut ääni

Mikä sorti äänen suuren,
äänen suuren ja sorian,
äänen kaunihin kaotti,
jok' ennen jokena juoksi,
vesivirtana vilasi,
lammikkona lailatteli? -
Suru sorti äänen suuren,
äänen suuren ja sorian,
äänen armahan alenti,
jott' ei nyt jokena juokse,
vesivirtana vilaja,
lammikkona lailattele.

***

Samaan aikaan myös pakanat varustautuivat. He tiesivät hyvin, että hyökkääjät tulisivat koitumaan
heille vahingoksi eivätkä suinkaan hyödyksi. Mitä useampia kullatuista laivankeuloista pakanat saivat näkyviinsä, sitä enemmän heidän ilonsa muuttui suruksi.

Eerikinkronikka.

1.Gregorius Toursilainen: Frankkien historia. 590-luku jKr.

2. Fredegar - Kirja Frankkien historiasta 600-luvulta jKr.

3. Widsith, vanhin säilynyt anglosaksinen tekstikatkelma 600-luvun Englannista

4. Norjalaisen Ottarin kuvaus kainulaisista Alfred Suuren mukaan 890-luvulta

5. Suomea sivuavien venäläisten kronikoiden mainintoja. Novgorodin ruhtinaan
Vladimir Jaroslavinpojan sotaretki Suomeen yhdessä novgorodilaisten kanssa v. 1042.

6. Islantilaisia annaaleja

7. Ruotsalaisia annaaleja

8. Tanskalaisia annaaleja

9. Adam Bremeniläinen: Hampurin piispojen historia 1070-luvulta

10. Al-Idrisin maailmankartta vuodelta 1154

11. Suomi normannikirjallisuudessa. Wace: Roman de Brut n.1155.

12. Pyhän Botvidin legenda 1200-luvun alusta

13. Saxo Grammaticus (n. 1200): Piispa Henrikin surma ja Fotevikin taistelu Skoonessa 4.6.1134.

14. Paavilliset suojakirjeet Kyproksen ja Aragonian kuninkaille 1217-1219

15. Snorri Sturluson: Ruotsin maakuntien ja hiippakuntien luettelo kesältä 1219

16. Olavi Haraldinpoika ryöstöretkellä Suomessa. Snorri Sturluson, Heimskringla, 1220-luku.

17. Snorri Sturluson: Olavi Pyhän saaga 1220-luku. Ote Tiundalandin laamannin Torgnyn puheesta.

18. Codex Riccardianus 228, Ruotsin piispojen luettelo vuodelta 1228

19. Tanskan ja Ruotsin arkkihiippakuntien piispaluettelot noin vuosilta 1232 - 1234

20. Egilin saaga: Kertomus kuningas Faravidistä n. vuodelta 1230

21. Bartholomeus Anglicuksen kuvaus Suomesta n. 1230-1250

22. Paavi Innocentius IV Liettuan kuninkaalle 17.7.1251

23. Paavi Innocentius IV jaarli Birgerille 23.10.1252.

24. Paavi Innocentius IV Liettuan piispalle 20.9.1254

25. Kultainen legenda 1260

26. Haakon Haakoninpojan saaga 1260-luvulta

27. Lyypekin kaupunginkronikka 1276

28. Alsnön sääntö (1280) 

29. Ruotsin kuningas Birger Suomen prefektille Nils Anderssonille 1.6.1303

30. Ruhtinas Dimitri Romanovitshin sotaretki Hämeeseen v. 1311.

31. Novgorodilaisten hyökkäys Aurajoelle ja Turkuun v.1318

32. Eerikin kronikka 1320-luvun alusta

33. Suomen voudin ja maakuntien asukkaiden avoin kirje 29.5.1326

34. Palmsköldin katkelma 1400-luvun alusta

35. Ericus Olai n. 1470

36. Olaus Magnus: Carta Marina 1539 ja Pohjoisten kansojen historia 1555

37. Suullista perimätietoa ruotsalaisten tulosta Suomeen

38. Korjauksia teokseen Suomen varhaiskeskiajan lähteitä

Takaisin kalevanpoikasivulle


Päivitetty 23.5.2018

Varhaiskeskiajan lähteitä    Muinaisrunot ja todellisuus