Vetoomus

[Biologinen perusta] [Vetoomus] [Palhon malli] [Tekniikka] [Viranomaisen kanta]
[Toimia Nokialla] [Pyhäjärvi kuntoon]


Kotijärvemme Pyhäjärvi on laajan Kokemäenjoen vesistön sydämessä, sen keskusjärvi.
Jokainen ymmärtää, miten vähän yhden talkooporukan ponnistelut vaikuttavat vesistökokonaisuuden tilaan.

Saasteet ja ravinteet eivät noudata pitäjien ja jakokuntien rajoja.
Toivomme, että Palhossa virinneen talkoohengen kävisi samoin:
levittyisi kaikille rannoille, missä vesiluonto nähdään suojelemisen arvoiseksi.

Historia todistaa, että sumeilematta käsiksikäyvä aitosuomalainen talkoohenki on ennenkin johtanut laajamittaisten hankkeiden onnistumiseen.[Vesilahti] [Klaus Kurjen tie]