Arvonlisäveromuutokset laskutuksessa

Muutettavia kohteita on muutamia, mutta muutostyö ei ole kovin suuri. Pääosa muutoksista voidaan suorittaa ohjelmiston vanhemmissakin versioissa. Osa pikatoimenpiteistä vaatii uusimman version. Laskutuksen määritystiedostossa eli ECS-tiedostossa on arvonlisäveron oletusprosentti, jota käytetään laskusivulla oletuksena. Jos tuote otetaan tuoterekisteristä ja siellä ALV-prosentti on määritetty kentässä ALVPROS, ALV-prosentti tulee sieltä laskuriville. Tämä määritys ylittää oletukset ja säilyy jatkossakin laskurivillä, myös muilla malleilla tulostettaessa.

Jos tuotteet on toimitettu ennen 1.7.2010 ja tuotteista on kirjoitettu lähete tai laskurivit, veroprosenttina niissä ovat aikaisemmat prosentit - kuten pitääkin. Jos tuotteita lisätään alla olevien muutosten jälkeen, laskulle tulee tietenkin myös uusia ALV-prosentteja.

1. Oletusprosentin muutos

Tämä muutos vaikuttaa vain suoritteisiin, joita ei oteta tuoterekisteristä. Avaa laskutus. Avaa sieltä määritystiedosto esim. pikavalinnalla Alt-M. Etsi kohta &ALV 22 ja vaihda prosenttiarvo tähän: &ALV 23 (tai mikä onkin laskutuksen oletusverokanta). Jos laskutuksia on useita (esim. lisäksi käteislaskutus), prosenttiarvo on muutettava kaikkiin. 

2. Verottomat myyntihinnat ja ALV lasketaan loppusummasta

Jos laskutuksessa käytetään menetelmää, että rivien ALV-prosentti on 0 ja ALV lisätään laskun loppusummaan, silloin määritystiedostossa (ECS, Alt-M) on voimassa rivi &TALV 22. Tämä pitää nyt muuttaa muotoon &TALV 23. Veron lisäävä rivi tulee yleensä laskulla viimeiseksi suoriteriviksi.

3. Muutokset tuoterekisterissä, jossa on verottomat hinnat

Tuotteiden hintoihin ei tässä tapauksessa tarvitse koskea. Siirry laskutuksessasi tuoterekisterin selailuun esim. pikavalinnalla F11. Kun tuotekortisto näkyy ruudulla, kaikki ALV-prosenttiarvot voi vaihtaa helposti toisiksi pikavalinnalla Alt-F10. Kirjoita avautuvaan ikkunaan: ALVPROS  %  22  23 ja paina Enter (huomaa määrityksessä välilyönnit). Jos tulos näyttää oikealta, vaihda loput esim. Ctrl-D:llä, joka käy lävitse kaikki tietueet (pysähtyy tosin DEL -merkittyyn tietueeseen, mutta jatka siitä PgDn ja Ctrl-D). Sen jälkeen mahdollisen uuden prosenttiarvon (8 %, 12 %) muutos, esim. ALVPROS  %  8  9  jne. Tämä merkkijonon vaihtamismahdollisuus on ollut ohjelmassa jo useita vuosia.

4. Muutokset tuoterekisterissä, jossa myyntihinnat ovat verollisia

Jos hinnat sisältävät ALV:n, tuoterekisterin oletusveroprosentti on joka tapauksessa muutettava kohdan 3 mukaisesti. Tuotehintoihin sisältyä veroton osuus kuitenkin pienenee tuotteita myytäessä. Joissakin tapauksissa tämä "alennus" saattaa olla myyntivaltti, mutta jos halutaan nettohinta pitää entisenä, tuotteiden myyntihintaa on korotettava. Uusi hinta tulee olemaan valitettavasti jokin desimaaliarvo. Sen voi tietenkin niin halutessaan pyöristää johonkin suuntaan.

Tuoterekisteriin yhden tuotteen uuden verollisen hinnan voi laskea tuoterekisterin muokkaustilassa. Siirry tuoterekisteriin laskutuksesta pikavalinnalla F11, valitse Selaa/Muokkaa tuoterekisteriä. Siirry selailusta E-kirjaimella kenttien muokkaustilaan. Siirrä nuolilla kursorikenttä hintakenttään ja paina pikavalinta Alt-F. Avautuu ikkuna jossa on lisäohjeita. Alt-Z avaa uuden ikkunan, joka kysyy hintaan sisältyvää vanhaa ALV-prosenttia sekä uutta prosenttia (oletus: 22 23). Enterin painallus antaa mahdollisuuden tallettaa prosentti pysyväksi. Uusi hinta on oletettavasti desimaaliluku, jonka voit tarvittaessa korjata johonkin suuntaan. Alt-F -pikavalinta toimii kaikkialla muuallakin numerokentissä, myös laskutuksen suoriteosassa. Jos prosentti aikanaan laskee tai nousee lisää, samalla toiminnolla voi hintaa alentaa (esim. 23 22 tai 23 24 jne).

Jos verollisia tuotteita on paljon (satoja tai tuhansia), yksittäinen muutos on varsin työläs. Tee kuitenkin ensin varmistuskopio siltä varalta, että jokin numeroarvo tulikin vahingossa väärin! Siirry laskutuksesta F11:llä rekisterin selailuun ja paina pikavalinta Alt-V. Ilmoita kenttänimi sekä vanha ja uusi ALV-%, esim. HINTA 22 23. Tällä toiminnolla voit myös saada verolliset hinnat verottomiksi määrittämällä esim. HINTA 22 0.

5. Laskutuksessa käytettävät vakiopohjat

Laskutuksessa käytetään toisinaan vakiopohjia, jotka syntyvät uudelle laskulle aina automaattisesti. Pohjan saa talletettua valmiiksi tai osittain valmiiksi tehdystä suoriteosasta pikavalinnalla Shift-F5 (eli Vaihto-F5). Vakiopohjaan tallettuu myös arvonlisäveroprosentit. Sen vuoksi vakiopohja on poistettava (Shift-F5) ja talletettava (Shift-F5) korjattuna uudelleen.

Paluu alkusivulle