Laskusaatavarahoitus

Toimintoon ja ohjeisiin saattaa tulla myöhemmin vielä muutoksia.

Laskusaatavarahoitus (factoring) on käytäntö, jossa tavaran tai palvelun tuottaja antaa laskutuksensa rahoitusyhtiön hoidettavaksi. Käytännöt eroavat jonkun verran eri rahoittajilla, joten on tärkeää tutustua oman rahoitusyhtiön ohjeisiin.

Laskuttaja laskuttaa edelleenkin laskutettaviaan, mutta maksun saajana onkin rahoitusyhtiö, minkä seikan tulee näkyä laskulomakkeella. Laskuttaja toimittaa laskutuksen yhteydessä konekielisen siirtoaineiston rahoitusyhtiöön, joka maksaa laskun heti. rahoitusyhtiö saa aikanaan maksut laskutettavilta tai mahdollisesti perii maksut tai lähettää korkolaskuja.

TH2006:ssa on ainakin kaksi erilaista laskutusmallia, jolla voi tuottaa konekielisen siirtotiedoston rahoitusyhtiölle. Nordean laskumalli on nimeltään RAH_NORD.ECS ja Osuuspankin RAH_OP.ECS. Mallilla tehtävän siirtotiedoston sijainnin (kansion ja nimen) voi määrittää ECS-tiedostossa &Output -rivillä. Oletuksena siirtotiedoston polku on jokin rahoitusyhtiöön viittaava ja tiedostonimi esim. NMYkkpp.dat tai OPMYkkpp.dat (kk = kuu, pp = päivä). Siirtotiedoston voi luoda useitakin kertoja peräkkäin, mikäli siihen ilmaantuu tarve. Ohjelma kysyy vanhan siirtotiedoston poistamista, jos laskutukseen tullaan uudelleen. Siirtotiedoston lähetys kannattaa ensin tehdä rahoituslaitoksen testitunnuksilla, jotta varmistutaan siitä, että kaikki tiedot ovat oikein.

Saatavarahoituksen siirtotiedoston luonti aloitetaan tavanomaisesti esim. pikavalinnalla Alt-P. Tiedostoon tulostetaan laskuja joko yksitellen (esim. valitsemalla tulostuskelpoiset) tai yhdellä kertaa kaikki laskut jostakin laskusta lähtien. Jos ruudulla ei ole viimeinen lasku, ohjelma kysyy kaikkien loppujen laskujen tulostamista. Eräkohtaisten yhteenvetotietojen vuoksi siirtoa tai laskutusta ei voi keskeyttää välillä poistumalla laskutuksesta. Laskujen tulostus siirtotiedostoon lopetetaan pikavalinnalla Alt-L:llä (poistumisen yhteydessä). Lopetus Alt-L:llä on välttämätöntä, koska sen yhteydessä kirjoitetaan viimeinen tietue, summatietue siirtotiedostoon. Kun siirtotiedosto on valmis ja päätetty esim. Alt-L:llä, se on lähetettävä pankkiohjelmistolla tai Internet-selaimella rahoitusyhtiöön ennen seuraavaa erää. Ohjelma ei kysy edellisen aineiston poistamista ellei ensin poistuta laskutuksesta.

Laskut on tulostettava myös paperille, koska useimmiten laskuttaja itse toimittaa laskut laskutettaville. Laskussa on oltava rahoitusyhtiön määräämä tiedonanto siitä, että lasku maksetaankin rahoitusyhtiölle. Paperilaskujen tulostuksen voi tehdä muutoin tavanomaisesti, mutta tulostusmalli löytyy F9-valikosta. Tulostusmallien oletusnimet ovat vastaavasti RP_NORD.ECP ja RP_OP.ECP. Paperitulostuksen käynnistyminen automaattisesti ei ole mahdollista eikä ehkä suotavaakaan siirtotiedostojen tulostamisen yhteydessä johtuen toiminnon luonteesta. Paperilaskut voidaan tulostaa joustavammin eri kerralla (joko yksitellen tai useampia kerralla).

Jotta saatavarahoitus käynnistyisi ongelmitta, kaikki tarvittavat tiedot tulee merkitä oikeassa muodossa sekä omiin perustietoihin että laskutettavan asiakastietoihin. Laskurivejä voi olla vain 12, koska paperilaskulle tulostuva tekstialue vie osan sivutilasta.

***