Kirjanpito-ohjelma

Ykkösen kirjanpito-ohjelma on normaali kahdenkertainen kirjanpito monenlaisille kirjanpitovelvollisille. Kirjausruutu on helppokäyttöinen ja havainnollinen. Ruudulta on yhteydet kaikkiin tarvittaviin toimintoihin. Kirjanpitoja voi olla useita; mukana on myös useita erilaisia tilikarttoja (12 kpl).

Tästä näet muutamia viime aikaisia lisäyksiä ja lisäohjeita kirjapito-ohjelmaan.

Tilikarttoja tehtäessä on pyritty huomioitu erilaiset käyttötarpeet sekä toisaalta kirjanpitoasetuksen viimeisimmät vaatimukset. Viimeisimmät kartat ovat vuodelta 2000. Kirjaukset voi tehdä myös käyttämällä tositeryhmiä ja kustannuspaikkoja. Vakiokirjauksia voi tallettaa muistiin ja ottaa sieltä valintalistan avulla. Tilivalinta tapahtuu nopeasti ja osin automaattisesti.

Kirjanpitoon voi myös liittyä talousarvio, joka on joko yleistalousarvio tai kustannuspaikkakohtainen talousarvio. Talousarvion laadintaa helpottaa se, että vertailuluvut voi hakea edelliseltä tilikaudelta.

Kirjanpito-ohjelma laskee ja tulostaa tuloslaskelman, taseen, päiväkirjan, pääkirjan ja ALV-laskelman. Laskennat voi tehdä myös rajoitetulta väliltä (esim. kk tai tapahtumaväli) tai tietyiltä tileiltä (tilierittelyt). Tuloslaskelmaan ja taseeseen tulostuvat myös vertailutiedot ja prosentit edelliseltä kaudelta sekä talousarvio toteutumisprosentteineen. ALV-laskelmaan ohjelma poimii sekä kirjatut ALV:t että laskee vielä kerran eri verokannat. Kuukausittaisen ALV-valvontailmoituksen voi tulostaa TYVI-siirtotiedostoksi.

Tapahtumat ovat lajiteltavissa ja numeroitavissa uudelleen. Kaikkia laskentoja voi tehdä kirjanpitoja häiritsemättä milloin tahansa. Ohjelma laskee kirjanpitäjää varten myös sen ajan, jonka hän on pitänyt kirjanpitoa ruudullaan, esim. laskutusta varten. Myös vientien lukumäärä selviää.

Tilikartat ja laskentamallit ovat täysin muutettavissa. ALV-prosentit voivat olla mitä tahansa. Kirjauksia voi muuttaa ja poistaa, koska tietokone on vasta laskenta-apuväline (vasta allekirjoitetut tulosteet ovat "lopullisia").  Kirjauskäytäntöä voi muuttaa monenlaisilla asetuksilla. Uuden kirjanpidon perustaminen on helppoa. Kirjanpidon voi myös salata salasanalla. Kullakin laskennalla ja tulostuksella on oma asetusvalikkonsa. Asetukset tallentuvat levylle ja ovat muutettavissa tarvittaessa.

Tilikarttojen prototyyppejä pyritään muuttamaan aina uusien säädösten mukaisiksi. Uusimmat tilikartat ja laskentamallit voit imuroida itsepurkautuvana tai ZIP-pakattuna tiedostona tästä. Tallenna tiedosto kansioon \1for_you\1kirjanp ja käynnistä siellä (itsepurkautuva) tai pura ZIP-pakkaus.

Arvonlisäveron määrä lasketaan kirjausruudussa automaattisesti. Kirjausruutu pyrkii oppimaan vientien purun eri tileille. Kirjausruudulla on näkyvissä koko ajan käsiteltävän tilin saldo. Kirjanpito pysyy koko ajan tasan (debet=kredit). Tilikauden vaihto tapahtuu helposti ja nopeasti.

Kirjanpitojen tai kirjanpidon tapahtumien lukumäärällä ei ole ylärajaa. Kuvaruudulla tapahtumaan mahtuu normaalisti 10 vientiä, jolloin tapahtuman on mentävä ruudulla tasan. Jos vientejä on enemmän, vientejä voi automaattisesti jatkaa uudelle ruudulle. Tilikartassa voi olla enintään n. 1000 tiliä. Tarpeettomat tilit voi piilottaa valintalistoista. Laskennat tapahtuvat nykyaikaisilla koneilla muutamissa sekunneissa.

Ohjelmassa on mahdollisuus käynnistää kirjanpitokohtainen varmistuskopiointi levykkeelle tai palautus levykkeeltä (tai työhakemistoon, myös pakaten).

Ohjelmassa on myös erikoistoimintoja, mm. käytetyn tavaran marginaali-ALV:n laskenta. Kuukausien tulokset tai tilien saldot voidaan tulostaa havainnollisena pylväikkönä.

Ohjelman ylävalikossa on jokaista toimintoa koskeva opastus (Alt-H). Ruudulle ilmestyy lisäksi tarvittaessa toimintoihin liittyviä ohjeita. 

Narvasoft Ykkönen TH2006