Arvonlisävero kirjanpidossa vuonna 2013

Kun arvonlisäveron prosentit muuttuivat 1.7.2010, ohjelmaan rakennettiin automaatti, joka huomioi muutoksen ja laski automaattisesti uusien prosenttien mukaan. Tilikartan alkuun tarvitsi ainoastaan lisätä rivit, jotka kertoivat ohjelmalle muutoksen suuruuden ja keston. Jos tapahtuman päiväys osui ilmoitetulle aikavälille, ohjelma tulkitsi laskennoissaan prosentit uudella tavalla. ALV-prosentti saattaa muuttua vastaisuudessakin, minkä vuoksi järjestelmä säilytetään. Jos esim. veroprosentti muuttuu jälleen kesken vuotta, prosenttiarvo tulkitaan ohjelmassa toiseksi seuraavilla riveillä:

$ALV 24 25 1.7.2013 - 31.12.2013  (Älä lisää näitä rivejä, ellei % todella muutu!)
$ALV 14 15 1.7.2013 - 31.12.2013
$ALV 10 11 1.7.2013 - 31.12.2013


$ALV -määritysrivejä voi olla kaikkiaan 5 kpl. Koodin jälkeen ilmoitetaan tilikartan tietty ALV-prosentti, sen jälkeen uusi prosentti sekä määrityksen alku- ja loppupäivät. Avaa ylävalikosta kohta Muokkaa TILIKARTTAA ja kirjoita määritykset muiden $-merkillä alkavien rivien jälkeen ja ennen $Tase tai $Tuloslaskelma -rivejä. Uudella tilikaudella edellä olevat $ALV-rivit eivät vanhentuneiden päiväysten vuoksi vaikuta millään tavalla. Rivejä ei siis tarvitse poistaa tilikauden vaihdoksen yhteydessä, sillä niitä voidaan tarvita uudelleen hieman korjattuina.

Vuonna 2013 uuden tilikauden tilikarttaan kannattaa tehdä muutokset uusille prosenteille, siis 24 %, 14 % ja 10 %. Ohjelmiston päivityksen yhteydessä tuleviin prototyyppeihin muutokset on jo tehty. Muutostilanteessa ongelmana ovat tositteet, joissa veroprosentti on edelleen vanha (esim. 23). Jos tilikartassa on vain esim. 24 %:n tilejä, vuoden ensimmäiset päivät voi määrittää alemmalle prosentille ja kirjata vanhat tapahtumat sille päivälle. Tilikartan alkuosaan on silloin lisättävä rivi: $ALV 24 23 1.1.2013 - 4.1.2013   (Tällä välillä viennin vero tulkitaan 23 %:ksi)

HUOM! Uuden tilikauden kirjanpitoon veroprosenttien muutokset pitää tehdä itse myös arvonlisäveron tulostusmalliin ja siellä kaikkiin niihin kohtiin joissa on jokin vanha prosentti. Muuta myös otsakkeisiin ja laskentakoodeihin: X22, B22 ja %22 sekä vastaaviin kohtiin muiden prosenttien kohdalla. Laskentamalliin (TAS) ei ole nytkään ollut pakko tehdä mitään muutoksia. Jos ALV-prosentti on ilmoitettu laskentamallissa, sinne voi tietenkin tehdä asiantilaa kuvaavan muutoksen. Prosenttiarvot laskentamallissa eivät vaikuta mihinkään laskentaan.  Vain tilikartassa olevat prosentit vaikuttavat. Tilin verollisuuden voi tarvittaessa ilmoittaa vain tunnuksella ALV.

Jos kirjauksia on kuitenkin tehtävä satunnaisesti muutoksen jälkeen aiemman arvonlisäverokannan mukaisesti, tapahtuman selitekentän johonkin osaan on merkittävä koodi #ALV 23 tai #ALV 9 tms. Koodi kannattaa kirjoittaa ennen kuin kirjaa vientejä, jotta ohjelma laskisi nettosumman ja veron riveilleen heti poikkeuksellisen verokannan mukaisesti. Koodi myös estää ohjelmaa esittämästä laskentojen yhteydessä virheilmoituksia. Arvonlisäveron kausilaskelmassa kohta "Kauden verollisista myynneistä ja ostoista laskettu vero" tulee kuitenkin tässä tapauksessa liian pieneksi, koska tarkistuslaskenta suoritetaan tietyn verokannan kokonaissummasta erittelemättä yksittäisiä tapahtumia. Todellinen maksettava vero ilmenee kohdasta: "Arvonlisäveroa on kirjattu eri veroprosenteille seuraavasti:".

Paluu alkusivulle