Laskutusohjelma

Ykkösen laskutusohjelma on peruslaskutusohjelma, joka soveltuu niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Ohjelma on nopeasti asennettavissa toimintakuntoon valmiiden laskupohjien ansiosta (n 30 kpl). Asiakkaat voi poimia asiakasrekisteristä, tuotteet tuoterekisteristä. Kumpiakin rekistereitä voi olla 16 kpl. Rekistereitä voi päivittää laskua tai tilausta tehdessä. Valittava tuote voi koostua myös useista osista, komponenteista. Ykkönen vähentää jokaisen osan varastomäärää. Laskutusohjelman rinnalla on tilaustenkäsittelyohjelma, josta tilauksia voi eri tavoin siirtää laskutukseen. Tutustu mallitulosteisiin.

Laskun voi tulostaa joko tavalliselle valkoiselle paperille, esipainetulle lomakkeelle tai ketjulomakkeelle. Yhä useammin lasku kuitenkin lähetetään jo pankkiohjelmiston välityksellä Finvoice-laskuna. Mikäli asiakkaina on voittopuolisesti yrityksiä, kannattaa perustaa oma laskutus heti sellaiselle pohjalle, josta on helppo tulostaa sekä verkkolasku että paperilasku (FV_PAP.ECS). Valkoiselle paperille painettaessa Ykkönen tulostaa pohjaksi tarvittaessa myös pankkisiirtolomakkeen (joko mk tai euro). Liikkeen logo voi olla painettu kirjapainossa tai Ykkönen voi sen tulostaa laskun yhteydessä, edellyttäen, että logo on olemassa kaksivärisenä bittikarttana. Laskulomakkeen alareunaan tulostetaan tarvittaessa myös pankkiviivakoodi, joka nopeuttaa laskun käsittelyä vastaanottopäässä. Lasku voidaan lähettää myös suoraveloituksena tai sähköpostilla.

Lasku voi myös jatkua usealle lomakkeelle tai tulostua useaan kertaan. Tulostuksen valuutta on vapaasti valittavissa. Laskutuksesta voi tulostaa myös tarjouksen, lähetteen tai käteiskuitin.

Laskun tekeminen on nopeaa. Tässä mielivaltainen esimerkki: Avaa laskutus, kirjoita päänimen kohdalle vähän laskutettavan nimen alkua, paina F4. Laskutettava löytyy rekisteristä, sieltä tulevat kaikki tarvittavat tiedot. Siirry F5:llä suoriteosaan. Kirjoita hieman koodin tai suoritteen alkua ja paina F4. Suorite löytyy rekisteristä ja sieltä saadaan hinta-, alennus- ja ALV-tiedot. Ohjelma kysyy määrää ja annetulla määrällä varasto pienenee. Toinen tuote ei löydy rekisteristä, ohjelma pyytää lisäyslupaa, se annetaan ja tarkistetaan uuden tuotteen muut ominaisuudet. Jos taas tuotekoodi on tiedossa, ohjelman voi asettaa niin, että pelkkä koodin kirjoittaminen riittää, loppurivi tulee automaattisesti. Lasku tulostetaan painamalla Alt-P. Lasku lukittuu (avattavissa Alt-C:llä) merkiksi siitä, että se on tulostettu.

Laskutusohjelma laskee kaikki tarvittavat määrät, hinnat, alennukset, viitteen ja erilaiset ALV:t (prosentit voivat vaihdella riveittäin, tuotteittain tai yleisesti). Myös varasto päivittyy. Eräpäivä lasketaan ohjeen mukaan. Laskujen tiedot siirtyvät automaattisesti myyntireskontraan.

Ohjelma tulostaa myös erilaisia listauksia ja raportteja suoritteiden, asiakasnumeroiden tai muiden valintaehtojen perusteella.

Laskutusohjelman rinnalla on tilausohjelma, joka on toiminnoiltaan ja muodoltaan täysin samanlainen laskutuksen kanssa.

Lasku (tai tilaus, lähete) tulostetaan tekstitiedostossa olevalla tulostusmallilla, jossa ovat kaikki tekstit ja koodit, joilla tulostusta ohjataan. Tiedoston muokkaukseen pääsee nopeasti suoraan laskutuksesta. Erilaisten tarpeiden vuoksi valintamahdollisuuksia on kehitetty hyvinkin moniin erilaisiin tilanteisiin. Tulostusmuoto on muutettavissa täysin halutunlaiseksi. Laskun tekemistä, laskemista ja tulostamista ohjataan myös koodeilla.

Hintojen ALV on säädettävissä tuotekohtaisesti tai yleisesti (ALV- prosentti sekä se, sisältääkö hinta ALV:n vai ei). Laskutusohjelma onkin käyttökelpoinen tavanomaisen laskutuksen lisäksi pieneen pankkisiirtolaskutukseen, käteislaskutukseen, vuokrankantoon (+vuokrankantokirja), vesi- ja sähkölaskutukseen, sähkö- ja LVI- liikkeiden laskutukseen jne.

Laskutusohjelmassa on lukuisia toimintoja, joita on rakennettu vuosien varrella erityistarkoituksiin. Nämä on esitetty opastuksissa lyhyemmin.

Laskutusten, laskujen, asiakkaiden tai tuotteiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Vain kiintolevyn koko asettaa rajansa. Ohjelmassa on mahdollisuus käynnistää laskutuskohtainen varmistuskopiointi levykkeelle tai palautus levykkeeltä (myös pakaten). CD-RW -asemien yleistymisen myötä suuretkin laskutukset on helppo varmistuskopioida. Laskuja voi myös siirtää toiseen laskutukseen tai kopioida yksitellen levykkeelle, esim. muualla tulostettavaksi.

Katso myös 'Mitä UUTTA laskutuksessa'.

Lisäkysymyksiä selaimella

Narvasoft Ykkönen TH2006