Palkanlaskentaohjelma 

Palkanlaskentaohjelman ruutukuva

Palkanlaskentaohjelman opastus

Ykkösen palkanlaskentaohjelma on palkkatapahtumien kirjaus-, laskenta- ja tulostus- ja maksamisohjelma. Ohjelma sisältää useita rekistereitä, joista saadaan tarvittavat sisällöt palkanmaksutapahtumiin. Ohjelmisto on automaattisesti ns. moniyritysversio. Kulloinenkin palkanmaksaja valitaan ohjelmaa käynnistettäessä palkanmaksajarekisteristä. Palkansaajat saadaan (mahdollisesti yrityskohtaisesta) henkilörekisteristä. Palkat koostuvat palkkalajeista, joita ohjelmassa on n. 115 kpl, mutta näitä voi tarpeen mukaan lisätä. Palkkalajit valitaan palkkalajirekisteristä. Kaikki rekisterit ovat kalenterivuosikohtaisia.

Ohjelma osaa käsitellä useimpia nykyään tarvittavia ennakonpidätyslajeja (prosentti-, portaikko- ja kumulatiivinen ennakonpidätys). Ennakonpidätyksen - kuten kaiken muunkin - määrän ohjelma laskee ruudulla välittömästi. Tulos näkyy ruudulla niin rivikohtaisesti kuin kokonaismäärinäkin. Ennakonpidätyksen laskentaperusteet ja -vaiheet on nähtävissä omassa ikkunassaan.

Palkkojen kirjaus on nopeaa, koska kullekin henkilölle voi jo etukäteen asettaa hänelle todennäköisesti tulevat palkkalajit vakioiksi, automaattisiksi. Tehtäväksi jää ainoastaan tarkistaminen ja määrien ilmoittaminen. Palkkalajit ja henkilöt voidaan lisäksi kirjata kustannuspaikoittain.

Tulosteet tehdään vapaasti muokattavien tulostusmallien avulla. Tulosteina ovat mm. palkkalaskelma, palkkakortti, palkkalista ja pidemmän aikavälin yhteenvetolaskelmat, joita tarvitaan verovirastoon ja vakuutuslaitoksiin.

Palkkojen maksutiedot voidaan siirtää ohjelmasta suoraan pankkiohjelmistolle (siirtotiedostoksi, toistuvaissuoritukset). Edelleen tapahtumat voidaan siirtää suoraan Ykkösen kirjanpito- ohjelmaan. Ohjelmasta saa myös kuukausittaisen työnantajasuoristusten valvontailmoituksen TYVI-tiedonsiirtoa varten. Myös vuosi-ilmoituksen saa TYVI-siirtotiedostona.

Ohjelma laskee myös työntekijöiden keskituntiansion ja lomapalkat.


Narvasoft Ykkönen TH2006