1BBS-sähköpostin käyttäjän ohjeita

1BBS-sähköpostin pitäjä (sysop) voi muokata sähköpostinsa ilmeen ja toimintamahdollisuudet hyvin monin tavoin, mutta yleispiirteet säilyvät samanlaisina. Kun olet liikennöintiohjelman puhelinluettelosta soittanut numeroon ja 1BBS-sähköposti on vastannut (CONNECT...), kaikki seuraavat toiminnot tapahtuvat 1BBS- sähköpostin ehdoilla.

Aluksi ruudulle saapuu yleinen viesti, jossa kerrotaan sähköpostin nimi ja muita tärkeitä yleistietoja. Alimmalla rivillä kysytään käyttäjän nimeä. Kirjoita koko nimesi; etunimi ja sukunimi. Suuret ja pienet kirjaimet ovat samanarvoisia. Mikäli yhteydenottosi tähän sähköpostiin on ensimmäinen, joudut vastaamaan myös muutamiin muihin kysymyksiin: salasanan valinta (2 kertaa), puhelinnumero, lähiosoite, postitoimipaikka, ikä ja videoemulaatio.

Videoemulaatio tarkoittaa sitä päätelaitetyyppiä, jota liikennöintiohjelmasi matkii. Jos koneesi on PC ja ohjelmasi on Ykkönen, emulaatio voi olla joko ANSI (VT102) tai mieluiten AVA-TAR, joka on nopein. Yleisin emulaatio on ANSI. Jos koneesi ei ole PC ja liikennöintiohjelmasi ei ole kovin uusi, emulaatioksi on syytä valita TTY (Teletype). Mikäli valitset väärän emulaation (=epämääräisiä merkkejä ruudulla) tai yleensä väärän tiedon alkukysymyksissä, tiedon voit vaihtaa myöhemmin sähköpostin Z - valinnalla.

Mikäli olet jo aiemmin kirjoittautunut sähköpostiin, saat vain salasanakysymyksen. Salasanan on oltava tarkalleen samanlainen kuin ensimmäistä kertaa kirjoittauduttaessa. Suuret ja pienet kirjaimet ovat samanarvoisia. Jos sähköposti on takaisinsoittavassa moodissa, yhteys katkeaa ja sähköposti soittaa hetken kuluttua (15 sek) numeroosi. Jos ohjelmasi on Ykkönen, se asettuu automaattisesti vastaavaan moodiin. Joudut kirjoittamaan nimesi ja salasanasi uudestaan.

Aloitustietojen jälkeen seuraa mahdollisesti uusi, tarkempi tietosivu sähköpostista (teknisiä tietoja, aukioloaikoja jne). Viimeisille riveille tulee sähköpostin valikko. 1BBS:ssä on vain yksi valikko, mikä helpottaa käyttöä.

Ensimmäisillä kerroilla käyttäjä joutuu tyytymään oikeustasoon 0, joka ei todennäköisesti anna vielä kovinkaan paljon toimintamahdollisuuksia, käskyvalikko on lyhyt. Kun 1BBS:n pitäjä (sysop) tarkistaa kirjoittautuneiden tiedot, hän nostaa oikeustasoja korkeammalle ja mahdolliset käskyt lisääntyvät.

Sähköpostissa voi välittää sekä viestejä että tiedostoja. Viestit ja tiedostot on ryhmitelty aihepiireittäin eri alueille. Viestialueina voi olla esim. Yleiset viestit, Vitsialue, Johtokunnan sisäiset viestit, Yhdistyksen keskustelualue, Kritiikkiä tms. riippuen sähköpostin luonteesta ja tarkoituksesta. Tiedostoalueina voi olla esim. PC-hyötyohjelmat, Pelit, Ohjelmoijien tiedostot, Ruokaohjeita tms. Menun ylimmällä rivillä näkyvät alueet ovat ikäänkuin viestien ja tiedostojen oletusasemia.

Varsinainen menurivi koostuu lyhenteistä, joiden alkukirjain toimii käskynä. Pelkkä kirjaimen painaminen aloittaa toiminnon. Koska yleisessä käytössä olevat lyhenteet ovat englanninkielisiä, on oletettavaa, että 1BBS:n pitäjätkin käyttävät englanninkielisiä lyhenteitä. Mikäli lyhenteet ovatkin vieraita, voit painaa kysymysmerkkiä (?), jonka jälkeen koko menurivi puretaan alekkaisiksi riveiksi suomenkielisine selityksineen. Uusi kysymysmerkki palauttaa lyhyen menun.

Menu voisi jossakin sähköpostissa olla esim. seuraavanlainen:

VIESTIALUE: Yleiset viestit <25> TIEDOSTOALUE: Pelit Viestikäskyt: MsgA RdMs WrMs LsMs Bull
Tiedostokäskyt: Ars Fls ^F DnL UpL Kill Ed Vw PD
Muut käskyt: Gb Z Cls Hlp ? Nms Yell Shl
Valinta :

Lyhenteet voivat olla aivan erilaisiakin. Sähköpostin käyttäjä painaa ainoastaan näiden lyhenteiden alkukirjainta. Mitä kukin käsky sitten saa aikaan:

MsgA: Käyttäjälle esitetään mahdollisten viestialueiden lista ja häntä pyydetään valitsemaan uusi viestialue. Viestialue va-litaan tässä ja muissa vastaavissa valintatilanteissa listas-ta kirjaimin A, B, C jne. Uuden viestialueen nimi tulee näky-viin menun ylimmälle riville.

RdMsg: Esitetään järjestyksessä kaikki ne viestit, jotka on lähetetty käyttäjälle tai kaikille (ALL) tai jotka käyttäjä on lähettänyt. Muille lähetettyjä viestejä hän ei näe. Kun viesti on luettu, sen voi ja olisi syytäkin poistaa (K) tai siihen voi kirjoittaa vastineen (R). Jos viesti on pitkähkö ja haluat sen itsellesi, paina D eli Download. Jos omistat ohjelman nimeltä Ykkönen, se ottaa viestin automaattisesti vastaan tiedostoksi.

WrMsg: Käyttäjä lähettää viestin jollekulle. Aluksi kysytään viestin vastaanottajaa, joka voi myös olla ALL (=kaikki) mikäli tämä on sallittu. Seuraavaksi kysytään lyhyttä kuvausta aiheesta. Mikäli aiheen perään kirjoittaa sanan ALL, viesti on kaikkien luettavissa (esim. Yleistiedotus ALL). Viesti kirjoitetaan yleisimmin kokoruutueditorissa, joka käyttäytyy tärkeimmiltä osiltaan kuten tavallinen editori. Nuolinäppäimet toimivat normaalisti paitsi PgUp ja PgDn. Sivunvaihto tehdään näppäimillä ^R ja ^C. Rivi poistetaan käskyllä ^Y ja lisätään väliin käskyllä ^N. Poistuminen tallettaen tapahtuu ^Z:lla ja poistuminen tallettamatta ^X:llä. TTY- emulaatiossa viesti kirjoitetaan rivieditorilla ja tyhjä rivi lopettaa viestin.

LMsg: Listataan käyttäjälle tai kaikille tarkoitettujen viestien otsakkeet ja aiheet. Listaus tapahtuu viesti kerrallaan ja jos viestin aihe kiinnostaa, sisällön voi lukea painamalla R.

Bull: 1BBS:n käyttäjän laatimat yleisviestit. Tässä yhteydessä voi olla myös kortistoja, joista voi tehdä etsintöjä tai joista voi tehdä esim. tilauksia. Menukäskyn nimikin voi olla silloin muu kuin Bull.

Ars: Tiedostoalueen valinta kuten edellä viestialueen valinta.

Fls: Esitetään tiedostoalueen tiedostolista DOS-muodossa. Mikäli tiedostoista on olemassa kuvauslista, sen saat painamalla ^F.

UpLd: Tiedoston lähettäminen. Käyttäjältä kysytään tiedoston nimeä sekä siirtoprotokollaa ja pyydetään aloittamaan lähettäminen (PgUp). Toiminnon keskeyttäminen tapahtuu painamalla useita kertoja ^X. Lähettämisen lopuksi kysytään tiedoston kuvausta.

DnLd: Tiedoston vastaanottaminen. Käyttäjältä kysytään tiedoston nimeä (valitse F7-listasta) ja protokollaa ja pyydetään aloittamaan vastaanottaminen (PgDn).

View: Käyttäjältä kysytään, mitä tiedostoa hän haluaa selata. Jos käytät Ykköstä ja olet edellä painanut Fls, tiedoston voit valita kätevästi F7-listasta.

GB: Sähköpostista poistuminen, joka vielä varmistetaan. Yhteys katkaistaan automaattisesti.

Z: Käyttäjän perustietojen muuttaminen; salasana, osoite, puhelin, ikä ja videoemulaatio (toimii aina).

Cls: Kuvaruudun tyhjentäminen, vain menu jää.

?: Valikko esitetään joko lyhyenä tai pitkänä (tämä toimii aina).

Nms: Listataan kaikkien sähköpostin käyttäjien nimet.

Y: Viesti sysopin kuvaruudulle. Sysop kuulee samalla hälytysäänen ja hän voi halutessaan vastata käyttälle. Näin voidaan keskustella vuoropuheluna ruutujen välityksellä.

Sähköpostin pitäjän ohjeita

Ykkösen sähköposti on helppo asentaa toimimaan. Sysopin (Sysop tarkoittaa 1BBS:n isäntää eli sitä, joka käynnistää HOSTIN) tarvitsee ainoastaan muuttaa tämän tiedoston muutamia rivejä sekä päivittää käyttäjätiedostoa 1USER.DBF (katso tiedostoa).

Kun uusi käyttäjä kirjoittautuu sähköpostiin, ohjelma pyytää häntä valitsemaan salasanan. Oikeudekseen uusi käyttäjä saa 0. Sysopin tehtävänä on nostaa tai laskea oikeuksia 1USER.DBF- tiedostossa. Häiriköille annetaan oikeudeksi -1. Maksimiajaksi 1HOST antaa määritysalueen 7 rivin 34 arvon. Lisäksi kysytään puhelinnumeroa osoitetta, syntymäaikaa ja videoemulaatiota, ellei kysymysriveille ole asetettu miinusmerkkiä 1HOST.DEF -tiedostossa.

1USER.DBF:n viimeiseen kenttään sysop voi kirjoittaa viestin, jonka käyttäjä saa ruudulleen, kun hän kirjoittautuu sähköpostiin. Mikäli sähköpostissa voi kirjoittaa viestejä kaikille, on tehtävä myös tietue käyttäjälle ALL. Jotta ALL ei kirjoittautuisi sisään, salasanan on oltava mutkikas. Toinen tapa tehdä viesti julkiseksi, on kirjoittaa aiheen perään sana ALL. Katso myös 1BBS-käyttäjän ohjeita.

Tiedostoa Sysop voi editoida myös modeemin välityksellä.

Sähköpostin toiminta on ohjelmallisesti rajattu kiinteäksi ja yksinkertaiseksi, mutta tietyt asiat voidaan määrittää tässä tiedostossa.

1HOST käynnistyy kolmella mahdollisella tavalla:

a) Liikennöinnistä komennolla Alt-F5
b) MENUSTA komennolla Com Box portti baudit (Com Box 2 2400)
c) Käynnistettäessä: 1 Box portti baudit (1 Box 1 1200)

1HOST.DEF rakentuu 7:sta määritysalueesta, jotka on erotettu toisistaan rivillä, jossa on tähtimerkki (*) ensimmäisessä sarakkeessa. Ensimmäinen alue on kiinteä alkuviesti, toinen alue sisältää polut viestialueille, kolmannella ovat tiedostoalueiden polut, neljännellä alueella ovat tiedonsiirtoprotokollien nimet, viidennellä alueella ovat käyttäjälle mahdolliset käskyt, kuudennella alueella ovat tiedotteet (bulletiinit) ja seitsemäs alue sisältää kiinteässä järjestyksessä suurimman osan sähköpostin lähettämistä teksteistä.

Ensimmäinen alue on alkuviesti, joka näkyy käyttäjälle heti yhteyden muodostuttua. Rivimäärä vapaa. Puolipisteellä aloitettu rivi on kommentti. Tee tähän oman 1BBS:si logo.

Kaikki alueet päätetään joko yhteen tai useampaan tähteen alkaen sarakkeesta 1. Alueiden järjestys on kiinteä. ÄLÄ JÄTÄ TYHJIÄ RIVEJÄ! Käytä kommenttimerkkiä.

1BBS toimii myös tarvittaessa takaisinsoittavana. Käyttäjä kirjoittautuu tällöin normaalisti sisään ja jos hänen oikeutensa ovat vähintään 3, 1BBS katkaisee linjan ja soittaa numeroon. Merkkinä takaisinsoittavasta 1BBS:stä on ensimmäisen alueen ensimmäinen merkki, jonka on oltava # eli risuaita. Jos yhteyttä ottava ohjelma on Ykkönen, se asettuu automaattisesti vastaavaan moodiin (S0=1). Takaisinsoittojärjestelmällä pyritään täysin varmaan "hakkerisuojaan", mikä useimmiten lienee "hätävarjelun liioittelua". Ilman oikeaa salasanaa 1BBS-sähköpostiin on mahdoton hakkeroida. Valitse sen tähden hyvä salasana!

Jos siis poistat seuraavan rivin alusta puolipisteen, 1BBS soittaa välittömästi annettuun numeroon takaisin!

MÄÄRITYSALUE 1, Otsake

Tähän BBS:n otsake

*** (Alueen päätösmerkki! Älä poista!)

MÄÄRITYSALUE 2, Viestialueet

Tällä alueella ovat ne kansionimet, joihin voi kirjoittaa viestejä. Ensimmäisen alueen on syytä olla yleisalue ja se voi olla esim \1FOR_YOU\1HOST\MSG1. Erikoisaiheille on syytä perustaa omat kansionsa. Ainakin yhden alueen tulee olla 0-tasoinen!

Kansiopolun jäljessä on kansion nimi käyttäjälle. Nimessä välilyönti on korvattava alaviivalla. Nimen jäljessä on minimi oikeustaso. Jos käyttäjän oikeustaso on 3, hän voi käyttää ainoastaan sen tason tai alemman tason kansioita. Oikeustaso voi olla välillä 0-9. Taso 9 kuuluu SysOpille eli HOST-ohjelman haltijalle. Älä anna tätä tasoa muille! C:\1FOR_YOU\1HOST\MSG1 Yleiset_viestit 0 C:\1FOR_YOU\1HOST\MSG2 Erikoisviestit 3

***

MÄÄRITYSALUE 3, Tiedostoalueet

Tässä määritetään ne kansiot, joilta käyttäjä voi imuroida (ottaa, download) tiedostoja tai joille hän voi lähettää (upload) tiedostoja. Rakenne sama kuin edellä. Ainakin yhden alueen tulee olla 0-tasoinen. Kansiot on sysopin ITSE luotava levylle. Mikäli käyttäjä pyrkii alueelle, jolle ei ole kansiota, sähköposti päättää yhteyden!

HUOM! Älä missään tapauksessa anna käyttöoikeutta tavalliselle käyttäjälle kansioon \1FOR_YOU\1HOST, koska tässä kansiossa sijaitsevat TÄMÄ tiedosto, käyttäjäluettelo sekä muuta tärkeää. Mikäli haluat varata pääsyn tähän kansioon ITSELLESI (Sysopille), aseta oikeusrajaksi 9, äläkä anna tätä oikeutta kenellekään muulle º käyttäjälle.

Esim:
C:\1FOR_YOU\1HOST\FILES1 Yleinen_tiedostoalue_1 0

***

MÄÄRITYSALUE 4, Tiedostonsiirojen protokollat

Protokollat tiedonsiirtoa varten. Selityksiä voi muuttaa, mutta ei merkityksiä. Protokollat ovat joka tapauksessa tässä järjestyksessä - esim kolmannen rivin protokolla on aina Ymodem rivin sisällöstä riippumatta. Jos Zmodem, Lynx ja Jmodem puuttu-vat, aseta niiden tilalle esim. tähti: 5 *_(Puuttuu). Esim:

1 Xmodem_(Hidas protokolla)
2 Xmodem-1K_(Nopeampi)
3 Ymodem_(Nopea._Siirtää_myös_tiedoston_nimen_ja_mitan)
4 Ymodem-GB_(Kuten_edellinen_mutta_nopeampi)
5 Zmodem_(Ulkoinen_protokolla_DSZ)

*** MÄÄRITYSALUE 5, Käskyt

Tällä alueella ovat kaikki käyttäjälle sallitut käskyt oikeusnumeroineen.

Rivin ensimmäinen kirjain tai sana (vain alkukirjain on mer- kitsevä) viittaa varsinaiseen toimintoon. Seuraava sana (jossa välilyönnit on korvattu alaviivoilla) on selitys, joka tulee näkyviin käyttäjälle. Seuraavaksi oikeus. Esim: R Lue_viesti 3 UpLoad Upl_eli_lähetä_tiedosto 3 Selitys: R on lyhenne toiminnosta ReadMessage, Lue_viesti on selitys käyttäjälle. Opasteriville ilmaantuu vain Lue. Käyttäjä avaa toiminnon painamalla L. Itse ohjelma haarautuu toimintoonsa R-kirjaimen mukaan. Kahta samaa alkukirjainta ei tietenkään saa olla.

Oikeustaso on harkittava tarkkaan. 0-tasoisina on oltava ainakin käskyt poistuminen (Goodbye) ja opastus (Help). Kun käyttäjä kirjoittautuu ensimmäistä kertaa sähköpostiin, hän saa oikeu-dekseen 0. Sysop (1BBS-Hostin "isäntä") tarkastaa päivittäin/ viikoittain tiedoston \1FOR_YOU\1HOST\1USER.DBF ja lisää käyttöoikeuksia tarvittaessa ja harkintansa mukaan. Häirikölle voi antaa oikeuden - 1, jolloin häirikkö ei pääse omalla nimellään ollenkaan sisään. 1USER.DBF:n editointi voi tapahtua myös etäiskäyttöisesti.

Tasot 1-3 voivat olla eri asteisia "normaalitasoja". 4:stä ylöspäin voivat olla varattuja erikoiskäyttöön. Shell ja Kill - komentoja ei tule missään tapauksessa jättää alle tason 9. Tiedostojen ja tietokantojen editointi on mahdollista vasta tasosta 4 alkaen. Kaikki viestit näkyvät tasosta 6 alkaen.

KOMENTOJEN SELITYKSET

Huom: Nämä käskyt viittaavat alkuperäisiin, englanninkielisiin käskyihin, siis rivien aluissa oleviin käskyihin. Käyttäjät voivat valita toiminnot oman kielensä sanoihin perustuen (esim Read = Lue). Vain alkukirjain on merkitsevä. Katso mallirivejä alempana. Käskyt tulevat käyttäjän ruudulle yhdelle riville, mutta jos käsky-jen keskellä on rivi, joka alkaa lainausmerkeillä, se tulostuu sinänsä.

Rivillä tulee olla ensimmäisenä joko koko sana tai alkukirjain.

MsgAreas: Listataan viestialueiden nimet. Kansiot on määritelty alueella 2. Voimassa olevan viestialueen ja tiedostoalueen nimet näkyvät käyttäjän ruudulla käskylistan päällä. Valinta tapahtuu tässä ja muualla kirjaimin A, B, C...

RdMsg: Käyttäjälle esitetään sekä hänelle kirjoitetut että kaikille kirjoitetut viestit. Viestien lukemisen voi keskeyttää ^X:llä. Itselle tarkoitetun tai itse kirjoittamansa viestin voi selai-lun jälkeen myös poistaa K:llä. R:llä voi tehdä heti vastineen. Mikäli viesti on pitkä, se kannattaa ottaa tiostona itselle eli imuroida. Mikäli vastaanottavanakin ohjelmana on Ykkönen, imuroin-ti tapahtuu pelkästään painamalla D-kirjainta (download). Viesti tulee oman koneen oletuskansioon nimelle 1.MSG, 2.MSG tms.

WriteMsg: Käyttäjältä kysytään viestin saajaa ja aihetta. Sen jälkeen hän voi kirjoittaa ruudulle viestin. Editorina toi-mii normaali, mutta hieman rajattu kokoruutueditori, jossa maksi- mirivimäärä on 1000 (tiedostojen editoinnissa 2000). TTY-emu- laatiossa käytetään rivieditoria. Viestin voi tehdä myös lähettämällä tiedosto ilman protokollaa. Lopuksi on aina muistettava painaa talletus Ctrl-Z. Viestin kirjoittamisen voi perua ^X:llä.

ListMsg: Listataan viestit, joita käyttäjällä on oikeus katsoa. Listauksesta voi siirtyä myös viestin lukemiseen tai editointiin.

Areas: Listataan tiedostoalueiden nimet. Määritys aluella 3. Käyttäjä valitsee jonkun näistä "oletusasemaksi".

Files: Listataan tiedostoalueen kaikki tiedostot. Välilyönti keskeyttää ja jatkaa listauksen suorituksen. Listauksen voi keskeyttää ^X:llä. Kuvaustiedosto ^F:llä.

PlainDir: Kysytään maskia ja listataan maskin mukaiset tiedostot. HUOM: Maski voi sisältää koko polun ja sen vuoksi komento on vaarallinen. Myös levytila ja RAM esitetään. Aseta oikeudeksi 9.

View: Kysytään, mitä tiedostoa käyttäjä haluaa selailla. Jos käyttäjällä on Ykkönen, hän voi Fileskomennon jälkeen valita tiedostonimen F7:llä listasta. Selailu tapahtuu rajoitetusti nuolinäppäimin (paitsi PgUp ja PgDn). Etsintä S:llä. Mikäli selailtava tiedosto on ZIP-pakattu, näytetään pakatun tiedoston sisällä olevien tiedostojen nimet, koot ja pvm:t.

EditFile: Editoidaan tiedostoa, jonka nimi ja mahdollinen polku kysytään. Tiedosto voi sijaita millä asemalla tahansa. Jos tiedosto on tietokanta (*.DBF), siirrytään tietokannan selai-luun, josta vasta voi siirtyä editointiin.

Download: Käyttäjä vastaanottaa tiedoston, jonka nimi ja siirto- protokolla kysytään.

Upload: Käyttäjä lähettää tiedoston 1BBS:lle.

Bulletin (tai Tiedote): Käyttäjä saa listan määritysalueelle 6 kirjoitetuista tiedostonimistä. joista hän kirjaimella valitsee selailtavan tiedoston. Tiedosto voi olla myös tietokanta (*.DBF), jolloin tietokannasta voi etsiä haluamaansa tietoa tai tehdä esim tilauksen. Tiedostonimen kohdalla voi olla käsky RUN, jolloin suoritetaan käskyn yhteydessä oleva ohjelma. (esim: RUN_D:COMPROG.1CS Kysely_jäsenille 3) Käskyllä EXIT_15 Ykkönen päättyy errorlevel-arvolla 15. Arvo voi olla mikä tahansa välillä 5- 32000. Myös DOS-käskyn voi suorittaa (esim: DOS_CHKDSK_/F Tarkistus 9)

Kill: Käyttäjältä kysytään, minkä tiedoston hän haluaa poistaa.

Shell: DOS-käskyn suoritus. Vaarallinen! Jos käsky johtaa ohjelmaan tai kysymykseen DOS-tasolla, ohjelma jumiutuu.

Yell: Lähetetään rivi Sysopin kuvaruudulle. Sysop kuulee samalla äänimerkin. Ohjelma asettuu Yell-moodiin, jonka lopettaa > -merkin jälkeinen tyhjä rivi. Sysop voi lähettää merkkejä koska tahansa koneeltaan vasta-asemalle. Alt-C tyhjentää Sysopin kuvaruudun. ESC lopettaa koko sähköpostin.

Clear: Kuvaruutu tyhjennetään.

Z Käyttäjä voi tarkistaa asetuksiaan. Salasana, osoitteet, puhelimet, syntymäaika ja emulaatio.

Goodbye: Poistutaan.

Käskyt on tässä ryhmitelty riveille: viestit, tiedostot, yleiset Lainausmerkkien sisällä oleva rivi tulostuu sellaisenaan uudelle riville

Värit: käsky[0], ...jatko, kysymys, alue, huom, edit, info, hlp, fld

***

MÄÄRITYSALUE 6, Bulletiinit, tiedotteet, tilaukset ...

Tällä alueella sijaitsevat tiedostonimet (polkuineen), joita käyttäjät voivat selailla Bulletin -komennolla (tai Tiedote). Polun jäljessä on tiedoston kuvaus, jonka perusteella käyttäjä valitsee tiedoston. Viimeisenä oikeustaso.

HUOM! Ensimmäisellä rivillä oleva tiedostonimi kirjoitetaan automaattisesti heti, kun käyttäjä on kirjoittautunut sisään. Tiedoston ensimmäinen rivi näytetään aina käänteisenä. Tiedostossa olevat värikoodit tulkitaan ANSI/Avatar -värikoodeiksi .

Toimintoja voi rikastaa käyttämällä lisänä liikennöinnin ohjelmointikielellä tehtyjä pikkuohjelmia. Nämä käynnistetään tästä valikosta ja määritetään RUN-käskyllä: n

RUN_tiedostopolku Selitys Oikeustaso ;

(esim: RUN_C:\ERIKOIS\OHJELMA1.1CS Kysely 3)

Hyvin tehokas väline on EXIT_errlevel -käsky. 1BBS ja koko Ykkönen päättyy palauttaen DOS:iin errorlevelarvon, joka on alaviivalla yhdistetty EXIT-sanaan. Errorlevelarvon perusteella voidaan Ykkösen käynnistäneessä BAT-tiedostossa haarautua tarvittaviin ohjelmiin ja mahdollisesti takaisin sähköpostiin.

DOS-alkuisella rivillä voi suorittaa DOS-käskyjä ja ohjelmia 1BBS:n jäädessä muistiin. Esim: DOS_OHJLEMA_ARG1_ARG2_ARG3 Jokin_ohjelma 5

Ohjelmien ja käskyjen on luonnollisesti oltava tilanteeseen sopivia. Niiden on hoidettava liikennöinti sopivalla tavalla ja niin, että mahdollisen yhteyden katkeamisen jälkeen ne päättyvät. Ulkoiset ohjelmat saattavat myös edellyttää FOSSIL-ohjainta.

***

MÄÄRITYSALUE 7

Tällä alueella ovat KIINTEÄSSÄ järjestyksessä ohjelman esittämät tekstit (kysymykset, huomautukset jne). Tekstirivejä EI saa poistaa tai lisätä, mutta sisällön voi muuttaa miksi tahansa mikäli merkitys säilyy ymmärrettävänä. Kommenttirivejä voi lisätä. \32 tarkoittaa välilyöntiä, \07 aiheuttaa äänimerkin (myös muita ASCII-merkkejä voi tehdä näin). Suluissa olevassa (k/E) isolla merkitty on oletusarvo, joka toteutuu Enteriä painettaessa.

HUOM! Tästä lähtien ei ole enää tähtimerkkejä! Alue on kokonaisuus.

****