Jäsenhakemuslomake

Ilmoitan liittyväni / Ilmoitan oheisen yhdistyksen liittyvän jäseneksi
Vesilahden seudun sukututkimusseuraan

 
Koko nimi:
Yhteyshenkilö, jos yhdistys:
Lähiosoite:
Postinumero:
Puhelimet:
Sähköpostiosoite:
WEB-sivu (jos on):
Muita tietoja ja toivomuksia:
Tietojen lähetys:

Vesilahden seudun sukututkimusseura

HUOM: Tietoja talletetaan ainoastaan seuran säännöissä mainittuihin tarkoituksiin. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietojen suoja pyritään takaamaan ajanmukaisin keinoin. EU:n tietosuoja-asetuksen vuoksi jokaisella rekisterissä olevalla jäsenellä on täysi oikeus saada tieto siitä, mitä hänestä on rekisteriin talletettu. Jokaisella on myös oikeus saada oikaista virheelliset tai vanhentuneet tiedot sekä tarvittaessa poistaa kaikki tiedot. Näihin seikkoihin liittyvän yhteydenoton voi tehdä myös tällä lomakkeella, ellei yhdistyksen toimihenkilöiden kulloisestkin suorat yhteystiedot ole saatavilla.