Liikennöintiohjelma, modeemit, sähköposti

YLEISTÄ

Viime vuosina merkkipohjaisten modeemiyhteyksien tarve on huomattavasti vähentynyt Internet-liikennöinnin kasvamisen vuoksi. Suoria TCP/IP -yhteyksiä on kuitenkin edelleenkin melko vaikea luoda kahden mielivaltaisen tietokoneen välille. Tietojen ja tiedostojen välitys voi tapahtua kätevimmin vain sähköpostin liitteiden avulla, mikä edellyttää molemmilta osapuolilta yleisiä sähköpostiosoitteita. FTP-ja HTTP-yhteydet edellyttävät FTP- ja HTTP-palvelimen asentamista, mikä taas edellyttää melkoista TCP/IP-asiantuntemusta.

Ykkösen liikennöintiohjelma yhdessä Ykkösen sähköpostiohjelman (1BBS) kanssa tarjoaa helpon ja nopean tavan yhdistää kaksi mielivaltaista tietokonetta modeemien ja puhelinlinjan välityksellä. Erikoisuutena on myös toisen koneen etäkäyttö.

Liikennöintiohjelma tarvitaan isäntäkoneella eli sillä koneella, joka on yhteydessä ns. palvelinkoneeseen. Palvelinkoneessa on käynnissä erikoinen palvelinohjelma (esim. 1BBS), joka on normaalisti toimettomana, mutta vastaa heti puhelinsoittoon. Yhteyden muodostumisen jälkeen palvelinkone lähettää isäntäkoneelle valikoita ja muita isäntäkoneen pyytämiä tietoja.

Liikennöinti tapahtuu yleensä vasta-aseman eli sähköisen postilaatikon eli palvelinkoneen "ehdoilla", ts. PC:ssä olevan liikennöintiohjelman tehtävänä on vain emuloida (matkia) jotakin suurkoneiden päätelaitetyyppiä (VT, Ansi, Avatar, TTY jne). Käskyistä vastaa isäntäkoneen käyttäjä.

Ykkösen liikennöintiohjelma tarjoaa tavanomaisten emulaatiotoimintojen lisäksi lukuisia tärkeitä aputoimintoja. Lähes kaikki Ykkösen muut toiminnot ovat saatavissa liikennöinnin kuluessa käyttöön (Alt-F1).

Kun liikennöintiohjelma avataan taulusta Alt-C:llä (tai muista valikoista), liikennöinnin valikko avautuu kohdasta "Soita numeroon". Kun painetaan Enteriä, avautuu eteen puhelinluettelo, jossa on jo ehkä muutamia puhelinnumeroita ja niihin liittyviä tietoja. Puhelinluettelo on liikennöintohjelman tietynlainen keskiö. Sinne on talletettu kaikki tietyssä liikennöintiyhteydessä tarvittavat nimet ja arvot.

Luettelosta valitaan haluttu rivi ja painetaan enter. Avautuu uusi valikko, jonka oletusarvona on "SOITA...". Tässä vaiheessa on myös mahdollista muuttaa liikennöintiyhteyden monia asetuksia.

Tässä kuten muuallakin Ykkösessä paras tapa oppia on kokeilla ominaisuutta käytännössä hyvin rauhallisesti ja tutkien kuvaruudulla olevia ohjeita. Etenemistiet on yleensä merkitty ruudulle.

POISTUMINEN LIIKENNÖINNISTÄ Alt-X

Poistuminen liikennöintiohjelmasta tapahtuu hieman poikkeavasti Ykkösen muusta käytännöstä. ESC-näppäin on varattu ESC-merkin lähettämiseen (tarvitaan melko usein!). Poistuminen tapahtuu vastaavasti kuin monissa muissa liikennöintiohjelmissa komennolla Alt-X.

Puhelinyhteyden sulkeminen on muistettava tehdä aina ennen liikennöintiohjelmasta poistumista. Useimmiten linjan sulkeminen tapahtuu vasta-aseman tietyillä komennoilla. Modeemi lähettää tästä merkiksi rivin "NO CARRIER". Alt-X:n jälkeen Ykkönen saattaa vielä kysyä asiaa. Mikäli modeemiyhteyttä ei katkaista, puhelinlinja on edelleen auki ja lisää puhelinmaksujasi.

F1-menun kautta voi myös poistua koko Ykkösestä kulkematta taulun kautta.

NUMEROON SOITTAMINEN Alt-D

Ykkönen tarvitsee tietokoneeseen normaalin Hayes -modeemin. Tällöin soittaminen ja monet muut toiminnot tapahtuvat helposti ja automaattisesti. Puhelinluettelosta valitaan rivi, painetaan kaksi kertaa enter ja odotetaan vastausta. Vasta-asema neuvoo lopun.

Mikäli vasta-asema ei vastaa tai on varattu, odota hetkinen ja yritä uudelleen valitsemalla numero luettelosta (Alt-D jne) tai Alt- R:llä. Alt-R avaa "SOITA..." -valinnan, josta voit enterillä tehdä uuden yrityksen. Voit myös käyttää automaattista uudelleen soittoa tietyn ajan jäkeen. Tämä asetetaan päälle asetuksissa "PUH.KESKUS, TERMINAALI...". Aikaväli asetetaan asetuksissa "OMA SUUNTANUMERO...".

Ykkösen kaikki puhelinluettelot ovat kansiossa \1FOR_YOU\1COMS. Eri tarkoituksia varten voit tehdä omat puhelinluettelonsa. Uuden luettelon voit valita helposti valintalistan alusta. Kopiointeja voit tehdä luettelosta toiseen F7/F8:lla.

LIIKENNÖINNIN OHJELMOINTI (Scripts)

Ykkösessä on vastaavanlainen käskyjonomahdollisuus (scripts) kuin useimmissa muissakin liikennöintiohjelmissa. Käskyjonoissa käytetään samoja käskyjä kuin menun ohjelmoinnissa. Jotkin menun käskyt ovat kiellettyjä, jotkin käskyt toimivat vain liikennöinnin ohjelmoinnissa.

TIEDOSTOJEN VASTAANOTTAMINEN (PGDN) JA LÄHETTÄMINEN (PGUP)

Tiedostojen vastaanottaminen eli "imuroiminen" (download) ja lähettäminen (upload) ovat tärkeitä ja yleisiä toimintoja liikennöinnissä. Tiedonsiirron vasta-asemana on yleisimmin jokin sähköposti.

Ykkösessä on sisäisinä tiedonsiirtoprotokollina XMODEM, YMODEM ja KER-MIT. Erikoisprotokollana on 4 K:n YMODEM. Ulkoisena voi käyttää ZMODEM-protokollaa.

LOG-TIEDOSTO (ALT-F, ^F9)

LOG-tiedosto nimetään ja avataan Alt-F:llä. Ykkönen käyttää LOG- tiedostona tälle päivämäärälle nimettyä tiedostoa, esim 93_11_28.LOG. Mikäli haluat muun tiedoston, muuta nimeä. Kaikki tulevat merkit talletetaan lukuunottamatta kontrollikoodeja. Jos painat uudelleen Alt-F:ää, merkkien talletus keskeytetään kunnes jälleen painat Alt-F. Vasta kun painat ^F9 tai poistut liikennöinnistä, alkuperäinen avattu tiedosto suljetaan ja päätetään. Jos nyt painat Alt-F, Ykkönen kysyy uudelleen LOG- tiedoston nimeä.

PÄÄTEASETUKSET (BAUDIT, BITIT, JNE Alt-P)

Liikennöinti tapahtuu hyvin monimutkaisen sarjaliikennemekanismin kautta. Ykkönen asettaa valmiiksi tyypilliset oletusarvot, jotka useimmiten toimivat. Ehkä tärkein muutettava arvo on liikennöinnin nopeus eli baudiarvo, joka voi olla modeemista ja vasta-asemasta riippuen 1200, 2400 tai 9600 baudia. Jos muut arvot poikkeavat, niitä voi muutella hyvinkin monin eri tavoin. Muuttaminen edellyttää kuitenkin modeemin ja liikennöintiperiaatteiden tuntemista.

Tietokoneessasi on oltava modeemi, joka on yhteydessä koneesi RS- portteihin. Modeemi voi olla myös korttimodeemi, joka jo itsessään sisältää RS-portit. Ohjelmalle modeemi näkyy RS-portteina (Com1...Com4, eli RS-portit 1...4).

RS-portilla on I/O-osoitteensa (3F8, 2F8, 3E8, 2E8) sekä keskeytyslinjansa mikroprosessorille (porteille 1 ja 3 IRQ 4 ja porteille 2 ja 4 IRQ3. AT:ssa voidaan käyttää myös porteille 3 ja 4 keskeytyksiä IRQ 5 7, 9 ... 15.

RS-portilla on tietty baudiarvo (nopeus). Baudiarvo on tekninen mitta ja tarkoittaa likimain bittiä/sekunti. Nykyaikaiset modeemit voivat erilaisilla pakkausmenetelmillä lähettää merkkejä enemmän kuin baudiarvo teoreettisesti sallisi. RS-portilla on myös tietty pariteetti, databittien määrä ja stopbittien määrä (nämä ovat useimmiten N81).

Liikennöinti ei onnistu, ellei molempien tietokoneiden modeemien arvot ole asetettu samoiksi.

Asetusvalikossa oletusarvot on merkitty tähdin.

HUOM! HUOM! Tärkeimmät muutettavat ovat portti ja baudimäärä. Mikäli koneessasi on hiiri, se useimmiten on portissa 1, silloin modeemi on ehkä portissa 2 - tai päinvastoin. Ellei toinen vaihtoehto toimi, ko-keile toista.

Jos koneessasi on hiiri RS-portissa 1, liikennöintiohjelmassa on syytä pysyvästi kieltää portin 1 käyttö. Tämä tapahtuu Ykkösen yleis- tai käynnistysasetuksissa (^F2) kohdassa "Kielletyt RS- portit". Portti 1 (eli Com1) kielletään kirjoittamalla kohtaan numero 1. Portti 2 kielletään numerolla 2; portti 3 numerolla 4 ja portti 4 numerolla 8. Jos halutaan kieltää esim portit 1 ja 3, kirjoitetaan 1 + 4 eli 5. Mikäli hiiriporttia ei kiellä, hiiren ohjain lakkaa toimimasta ja Ykkönen on käynnistettävä uudelleen.

Toinen hyvin tärkeä muutettava on baudimäärä, joka useimmiten on 1200, 2400 tai 9600 baudia. Baudimäärä riippuu koneesi modeemista ja vasta-aseman mahdollisista nopeuksista.

PUHELINKESKUSTYYPPI, TERMINAALI, KAIUTUS jne. (Alt-S)

Selvitä millainen keskus on käytettävissäsi. Normaalit puhelinkeskukset ovat nykyään jo useimmiten äänivalintaisia. Puhelinvaihteissa voi olla vielä pulssivalintaisiakin.

Vasta-asema edellyttää, että käytetään tiettyä pääte-emulointia. Tämä on useimmiten Ansi/Avtr, joka on tärkeimmiltä ominaisuuksiltaan kuin VT102. Vanhemmat laitteet (esim. suuret koneet) edellyttävät vielä TTY-emulointia. Kaiutus on normaalisti FullDuplex, mutta jos esim kaksi Ykköstä liikennöi keskenään, kaiutus on syytä asettaa HalfDuplexiksi. Kohta 'takaisin' kaiuttaa tulevat merkit takaisin.

Protokolla on tiedostojen vastaanottamisessa ja lähettämisessä käytetty protokolla. Katso mitä edellä on sanottu protokollista.

Automaatiolla on hyvin tärkeä merkitys. Mikäli sitä ei käytetä, soitetaan tavanomaisesti, kun valitaan puhelinluettelosta rivi ja painetaan Enter. Jos automaatiosta on valittu Käskyjono, luettelossa tulee olla puhelinnumeron kohdalla käskyjonotiedoston nimi. Käskyjonon on sijaittava kansiossa \1FOR_YOU\1COMS. Soittamisen sijasta suoritetaankin tämä käskyjono.

Mikäli automaationa on uusisoitto, soitetaan uudelleen määrätyn ajan kuluttua, mikäli numero oli varattu. Odotusaika määritetään koko puhelinluetteloa koskevissa asetuksissa. Viimeinen valinta 'Ei soiteta' on tarpeen esim. silloin kun luettelon jonkun rivin käyttö halutaan estää väliaikaisesti.

Älä koske COM-asetuksiin (3F8 jne.), ellei RS-porttisi todella ole normaalista poikkeavissa osoitteissa.

MERKKI- JA BITTIMUUNNOKSET

Merkki- ja bittimuunnoksilla voit muuttaa tulevien ja lähtevien merkkien arvoja. Suomessa on sähköpostista riippuen vaihdettava ÅÄÖ -kirjainten paikat lähetettäessä laajemmasta ASCII-merkistöstä (0- 255) suppeaan (0-127) ja vastaanotettaessa suppeasta (eli normaalista) ASCII-merkistöstä laajennettuun ASCII-merkistöön (tähdillä merkityt). Jotkut sähköpostit käyttävät koko 0-255 merkistöä, jolloin muutos on tarpeeton. Muut sarakkeet on tarkoitettu vain erikoistapauksiin.

RIVIKOHTAINEN MODEEMIASETUS

Koska markkinoilla on hyvinkin erilaisia modeemeja, usein on tarpeen määrittää modeemi vasta-asemalle sopivaan tilaan. Tämmöisiä muutoksia ovat perusemulaatio (Bell, CCITT, HST), virheenkorjaus (MNP1-5) ja tietyille modeemeille erikoiset asetukset. Mikäli esim. 1200 baudin modeemilla otetaan yhteys nopeampaan, saattaa olla tarpeen asettaa esim: ATZB1\r. Huomaa AT-komento ja Enter.

MODEEMIN ALUSTUSARVOT

Soiton alussa modeemille lähetetään määritysrivi, jolla modeemi asetetaan tiettyyn tilaan. Määritysriviä voi myös editoida. Editoitu rivi säilyy talletuksen jälkeen sellaisenaan.

Näitä arvoja tarvitsee muuttaa ainoastaan, kun koneessasi on erikoismodeemi tai haluat modeemin käyttäytyvän tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

Automaattisesti modeemin alustukseen liitetään komento AT sekä käskyt E0 ja V1. Mikäli haluat näiden olevan toisin, vaihda ne manuaalisesti.

Mikäli modeeemisi on kytketty alakeskukseen, joka ei anna yhtämittaista valintaääntä, valitse X0, jotta modeemisi suostuisi soittamaan ilman valintaääntä.

Kullakin puhelinluettelon rivillä voi myös olla rivikohtainen alustusarvo. Edelleen yhteyden loputtua modeemi voidaan palauttaa rivikohtaisella määrityksellä alkuperäiseen tilaansa.

KOKO PUHELINLUETTELOA KOSKEVAT MÄÄRITYKSET

Koko puhelinluetteloa koskevat määritykset sisältävät tärkeitä kohtia. Jos puhelinluetteloa käytetään tilapäisesti toisessa ympäristössä, sitä ei kannata muuttaa, vaan määritetään arvot ensimmäiselle riville, josta ne sitten otetaan, jos näin on tässä määritetty. Oma suuntanumero on syytä asettaa, jotta sitä ei soitettaisi turhaan, jos puhelinluettelo sisältää suuntanumerot sekä numerot. Ulkolinjakoodia tarvitaan silloin, kun liikennöinti tapahtuu vaihteen kautta, jossa ulkolinjakoodi on esim 0. Mikäli koneen keskeytykset 3 ja 4 ovat jo käytössä, voi ne korvata keskeytyksillä 5, 7, 9, 10, jne.

1BBS

Tästä lisätietoja Ykkösen sähköpostiohjelmasta!