Vesilahden historian l�hteit�

Seuraavassa luettelossa on teoksia ja artikkeleita, joista l�yt�� tietoja niin Vesilahden kaukaisesta kuin nykyisest�kin historiasta. Luetteloa t�ydennet��n sit� mukaa, kun uusia l�hteit� ilmenee. Uusimpia p�iv�- ja aikakausilehtien artikkeleita ei ole otettu mukaan.

Erikoisaiheita l�hteiss� ovat: Vesilahden rautakausi, seurakunnan varhaisvaiheet, Elinan surmaruno, Kurkien suku, T�rngrenit ja Elias L�nnrot, Laukon lakko ja h��d�t, kyl�t, Vesilahden luonnonhistoria ja vesilahtelaiset suvut.
Uudempia kirjoja on edelleen myyt�v�n�kin.

Kuva vuonna 2003 ilmestyneest� Hinsala-kirjasta

Ahola Anne-Mari: Se hirve� h��t�. Laukon kartanon torpparilakko ja h��d�t sosialidemokraattien julkisuudessa 1906-1907. Kulttuurihistorian Pro Gradu -tutkielma, Turun Yliopisto, 2002.
Ajo Reino: Die Ver�nderung der Hauptrichtung des verkehrs und ihre Wirkung auf das Strassennetz von Vesilahti in S�dwest-H�me. Fennia 79/4, 1955.
Ajo Reino: Tampereen liikennealue. Kansantaloudellinen yhdistys, 1944.
Amee Anneli: Ameen ja Annalan suvut. Salo, Anneli Amee, 1994.
Anttila Aarne: Elias L�nnrot. Helsinki: SKS, 1931.
Anttila Hannes: Vesilahden Suomelassa. 8.4.1918 Vapaussoturi 1933.
Araj�rvi Kirsti: Tampereen seudun talonpoikaislevottomuuksista 1760-luvulla. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia IV. Tampere, Tampereen historiallinen Seura, 1950.
Araj�rvi Kirsti: Vesilahden historia. H�meenlinna: Arvi A. Karisto Oy, 1985.
Araj�rvi Kirsti: Vesilahden Narvan markkinat. Kotiseutu 7-8, 1966.
Aspelin J.R.: Lemp��l�n ja Vesilahden synty. SM 1894.
Blomstedt Kaarlo: Davidin kapina v. 1438. HAik 35, 1937.
Bomansson K.A.: Pispa Arvid Kurjen vanhemmista ja "Elinan surma" -nimisest� kansan-runosta. Historiallinen arkisto I, 1866.
Bomansson K.A.: P�yt�kirjoja SKS:n kokouksista, Hark III- IV, 1874.
Bonsdorff Lars G. von: Linne och Jern II (Adolf T�rngren d.�.). S�derstr�m & Co, 1956.
Castren Jonas: Laukon lakkojuttu oikeassa walossaan. Helsinki, Suomalaisen kansan kirjapaino 1907.
Edner Erik: Kuvaus Lemp��l�n seurakunnasta vuodelta 1753. Lemp��l�n joulukirja 1964.
Elinan Surma ja Kurjen suku, Kansankirja. Helsinki: Eklund, 1892.
Enckell Gerald: Sl�kten Zitting. Genealogiska Samfundet i Finland, julkaisuja nro 52, 1996.
Eronen Heikki: Vesilahden Reserviupseerikerho ry 50 vuotta. Vesilahden Reserviupseerikerho, 2010.
Er�-Esko Aarni:Vesilahden Kirmukarmu - Kirmun kalmu. SM 1980.
Finne Jalmari: Elinan surma. 5-n�yt�ksinen ooppera. Helsinki, Lilius & Hertzberg Osakeyhti�, 1910.
Gadd Pehr Adrian: Yl�-Satakunnan oloja 1700-luvun puoliv�liss�. Tampere: Tampereen historiallinen seura 1946, 1751.
Gillingstam Hans: Den friherrliga �tten Kurcks ursprung. Genos 2, 1964.
Haarla Lauri: Kurkien taru. Helsinki: Otava, 1938.
Haarla Lauri: Kurkien taru. I-III. Romaani 1400-luvulta. Helsinki Kustannusosakeyhti� Otava, 1936, 1938, 1940.
Hackman A.: Tv� sv�rdsknappar fr�n folkvandringstiden. FM 1-2, 1895.
Heikel A.O.: Kertomus Pirkkalan kihlakunnan muinaisj��nn�ksist�. Helsinki: SKS, 1882.
Heikel A.O.: Kiinteiden muinaisj��nn�sten h�vitt�misest� Lemp��l�ss� ja Vesilahdella. SM 11, 1894.
Heikel A.O.: Muinaistieteellisi� tutkimuksia. SM 8-9, 1894. (My�s FM 8-9)
Heickel H.J.: Traditioner om Lemp��l� och Vesilahti socknars bebyggnade. FM, 1899 1899
Heikel H.J.: Kirmunkarmun polttokalmisto. Analecta Archaeologica Fennica IV, Helsinki, 1899
Heikel H.J.: P�iv�niemen, S�ijoen ja Kirmukarmun polttokalmistot. Analecta Archaeologica Fennica, Helsinki, 1899.
Heikkil� Tauno: Adolf T�rngren. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia II. Tampereen historiallinen seura, 1935.
Heiskanen Jari: Kulttuuriymp�rist� tutuksi  - hanke. Vesilahden kunta, 2003.
Honka-Hallila Helena (toim.): Esa ja Anna. Vesilahden �r�l�n suvun ja talon vaiheita. Jyv�skyl�, �r�l�n suku, 1997.
Honka-Hallila Helena (toim.): Kunnia kaikkensa antaneille. Vesilahtelaiset sodissa 1939-45. Jyv�skyl�, Vesilahden Sotaveteraanit Ry, 1996.
Honka-Hallila Helena: Pyh�j�rven etel�osan rautakautinen asutus ja sen yhteys alueen historialliseen asutukseen. Karhunhammas 8. Turun Yliopisto, 1984.
Honka-Hallila Helena (toim.): Vesilahti 1346-1996. Jyv�skyl�: Vesilahden kunta ja Vesilahden seurakunta, 1996. (Useita artikkeleita Vesilahden historiasta)
Hoppu Matti (toim.): Hinsala - kyl� Laukon kainalossa. Vesilahti, Vesilahden Hoppu-suku, 2003.
Hoppu Matti (toim.): Vesilahti - tarinoitten ja myyttien pit�j�. El�keliiton Vesilahden yhdistys ry, 2006.
Huntuvuori Hilda: Elinan surman historiallinen alkuper�. Hark 1919.
Hyrske Maija-Liisa: "Elinan surma" -tradition s�ilyminen suomalaisessa kansanrunoudessa ja kirjallisuudessa. Pro Gradu - ty�, Helsingin Yliopisto 1951.
H�lv� Maria Charlotta, o.s. Eberhardt: Heikkil�n ja Ylisen suvut Vesilahdelta. 1985
H�m�l�is-osakunta: H�meen kansan vanhat runot. Jyv�skyl�: H�m�l�isosakunta, 1916-1917.
Ignatius K.: Elinan surma ja Kurkien suku. Helsinki Edlund, 1892.
Inkil� Toivo: Vesilahden rintaman taisteluvaiheet Tampereen valtauksen j�lkeen. Lemp��l�n-Vesilahden Sanomat 4.6.1938.
Ivalo Santeri ja Wilkuna Ky�sti: Suomalaisia sankareita I-II, Porvoo: WSOY, 1956.
Jaakkola Jalmari: Pirkkalaisliikkeen synty. Turku: Turun suomalaisen yliopiston julkaisuja, 1923.
Jaakkola K.E.: Taistelut Tampereen etel�puolella Lemp��l�ss� ja Vesilahdella. Punakaarti rintamalla, Leningrad, 1929.
Jakovuori Eila (toim.): Wesilahti veistelee. Ahti Antti, Jakovuori Eila, M�enp�� Reino. Tampere, Wesilahti veistelee -ryhm�, 1996.
Jakovuori Eila (toim.): Wesilahti veistelee II. Vesilahti Vesilahden Museoyhdistys ry, 2000.
J.R.A. (J.R.Aspelin): Lemp��l�n ja Vesilahden synty. SM 11, 1894.
Jokipii Mauno: Laukossa vuonna 1677 Historiallinen aikakauskirja 1955, 76-92.
Jutikkala Eino ja Nikander Gabriel: Laukko, Vesilahden pit�j�. Suomen kartanot ja suurtilat III. Kustannusosakeyhti� Kivi, 1945.
J�rnefelt Arvid: Maa kuuluu kaikille! Arvid J�rnefeltin julkaisuja N:o 6. Helsinki, Vihtori Kosonen Osakeyhti�, 1909.
Kaarninen Mervi:
Tottij�rven historia 1689-1998. Nokian kaupunki 1998.
KAH [Gustaf Adolf Heman]:
Muistelmia H�meest�. I Kaksi tolppaa, II Pohjalais-Maija. Helsinki, R.F.Holm, 1883.
Kairamo Alfred Oswald: Sosialistinen kanta Laukon ja Lavilan asiassa. Helsinki, 1908.
Kairikko Juha K., Ruola Jaakko:
Valkoh�nt�peura. Suomen Mets�st�j�liitto - Finlands J�garf�rbund ry, 2004.
Karjalainen Mauno, Valkama Minna:
Vesilahti kuvina Tampere, Vesilahden kunta, 2000.
Karsikko Rauni: Mietteit� Elinan surmasta. Vesilahden srk:n 600 -vuotisjulkaisu. Tampere 1946.
Kauffmann Hermann: Mieluisia muistoja Keski-H�meest�. Tampere, LC Tampere - Koivistonkyl�, 1999.
Kaukonen V�in�: Elias L�nnrotin Kanteletar. Helsinki: SKS, 1984.
Kaukovalta, K.V., Jaakkola K., Sorila Aug.: Pirkkalan historia. Pirkkalan historiakomitea, 1934.
Kivikari A. (toim): Piirteit� Laukon h��d�ist�. Kokoiltu eri l�hteiden mukaan. H�meenlinna, 1907.
Kohtam�ki Ilmari: Juhana Fredrik Granlund. Kirjallisuuden tutk. vuosik. IV, Helsinki: SKS 1936.
Koskinen Yrj�: Pohjanpiltti. (1859) Helsinki: Otava, 1965.
Krohn Kaarle: Elinan surmaruno, Kalevalaseuran vuosikirja 6, Porvoo: WSOY, 1926.
Krohn Kaarle: Elinan surmarunon alkumuodon palauttamisyritys. Kalevalaseuran vuosikirja 6, Porvoo: WSOY, 1926.
Kurck Gabriel: Landsh�fdingen Friherre Gabriel Kurcks lefnadsminnen. Helsinki, Finlands Statsarkiv 1906.
Kylli�inen Mikko: Mit� arkistot kertovat vesilahtelaisista esi-isist�mme? Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n Vuosikirjassa nro XX:1 (1999), s. 39-45.
Kylli�inen Mikko & Puro Ritva (toim.): Aiwan kowa tapaus. Kirkonvartija Tuomas Tallgr�n ja h�nen aikakirjansa vuosilta 1795-1837. Jyv�skyl�, Wesilahti-Seura ja Vesilahden Kunta, 1996.
Kylli�inen Mikko (toim.): Kirkonvartijan p�iv�kirja 1846-1897. Adam Ivendorff. SKS, 2006.
K�rki Frans: Kokoelmat SKS:n arkistossa.
Laaksonen Liisa: Junnilan kyl�n Marttilan suku. Juho Yrj�npojan j�lkel�iset. Junnilan kyl�n Marttilan sukuseura ry, 2001.
Laaksonen Liisa: Junnilan kyl�n Marttilan suku. Matti Yrj�npojan j�lkel�iset. Junnilan kyl�n Marttilan sukuseura ry, 2003.
Laaksonen Liisa: Junnilan kyl�n Marttilan suku. Maria Yrj�ntytt�ren j�lkel�iset. Junnilan kyl�n Marttilan sukuseura ry, 2004.
Laaksonen Liisa: Vesilahti, rippikirjat 1810-1831. Vesilahden seudun sukututkimusseuran julkaisuja II, 2009.
Lagerstam Liisa: A Noble Life. The Cultural Biography of Gabriel Kurck (1630-1712). V�it�skirja Turun Yliopistossa, Liisa Lagerstam, 2007.
Lagerstam Liisa: Gabriel Kurckin peregrinaatio. Kulttuurihistorian Pro Gradu -tutkimus. Turku, Turun Yliopisto, 1999.
Lagerstam Liisa: Laukon herra. Gabriel Kurcki (1630-1712). Laukko Historicum, 2008.
Laukon lakko. Selonteko sen vaiheista. Helsinki, Suomalaisen kansan kirjapaino, 1908.
Lehtovuori Marja-Liisa: Suku l�ht�isin Vesilahdelta - J�rvenrannasta, Hinsalasta, Sinisaaresta ja S�ij�st�. 2002.
Liikanen Janne: Arvokkaat luontokohteet. Vesilahti. Pirkanmaan Liitto D 40. Tampere, Pirkanmaan Liitto, Vesilahden kunta 1995.
Linna Martti: Suomen alueellinen pyhimyskultti ja vanhemmat aluejaot. Teoksessa: Helena Honka-Hallila (toim.): Vesilahti 1346-1996, Jyv�skyl�, Vesilahden kunta ja seurakunta 1996.
Lunden Michael: K�rtta anm�rkningar om Wesilax socken. ĹT 1797:23, 1797.
Luukko Armas: Pirkkalaiset ja lappalaiset. Kotiseutu 5/1966.
L�hteenm�ki Eino: Mink� mit�kin Vesilahden kirkon syntyvaiheista. Teoksessa: Vesilahti 1346-1946. Vesilahden seurakunta, 1946.
L�ntinen Aarre: Elinan surmavirsi sek� Kurki-suvun ja Laukon historiaa. Teoksessa: Honka-Hallila Helena (toim.): Vesilahti 1346-1996. Jyv�skyl�: Vesilahden kunta ja Vesilahden seurakunta, 1996.
L�nnqvist Bo: En finsk adelssl�ks �den, Standertskj�ld - Standertskj�ld-Nordenstam. Svenska litteraturs�llskapets i Finland, 2007.
Maajoki V�in�: Luettelo Vesilahden pit�j�n kiinteist� muinaisj��nn�ksist�, 1939-1940.
Maatalousvaliokunnan kolmas sihteeri: Laukon Lakko. Helsinki, Kustannusosakeyhti� kansanvalta, 1908.
Maijala Aino (toim.): Seitsem�n lumikkia ja k��pi�. Vesilahden Yl�asteen oppilaskunnan tukiyhdistys, 2000.
Matinlinna Jukka: Wesilahden Narwan Weston Mattilat ja Oskar Albinus Mattilan suku 1880-1992. Turku, 1993.
Murros Kaapo: Kun Tampereen porvarit kapinoivat. Tampere-Seura, 1945.
M�kel� Ritva: El�m�� S�ij�nmaassa. Lemp��l�, S�ij�n kyl�yhdistys ry, 1997.
M�kel� Ritva: Sanomia joka savuun. Kangasala, Lemp��l�n- Vesilahden sanomat, 1981.
Nallinmaa Eero: Erik Ulrik Spoofin nuottikirja. Suomen musiikin vuosikirja 1962-63, 1963
Nervander E.: Elias L�nnrotin nuoruuden ajoilta Laukon kartanossa. Helsinki: Otava, 1893.
Niemi A.R.: L�nnrotin ker�elmiss� s�ilyneest� Elinan surmavirrest�. Kalevalaseuran vuosik. 10, Porvoo: WSOY, 1930.
Nopola Akseli: Narvassa Vesilahden taistelujen aikana. Lemp��l�n-Vesilahden Sanomat 4.6.1938.
Nopola Akseli: Kapina-ajan muistelmia L�nsi-Vesilahdella. Pohjois-H�meen vartio. 1926.
Nopola Risto: Kun Tampereen kokous ��nesti 1913 laulujuhlat Vesilahden Narvaan. Tammerkoski 2, 1987.
Numers Gustaf von: Elinan surma. Porvoo, WSOY, 1908.
Nytorp Rauno (toim.): Polveilee polut - raikuu rannat. Kertomuksia Palhon ja Vakkalan tienoilta. Palhon Maamiesseura ry, 2006.
Nyyst�� Alpo (toim.): Vesilahden Mets�nhoitoyhdistys 50v. Lemp��l�, 1983.
Nyyss�l� Eino: Torpparilakot Eritoten Laukon rettel�. Lahti, 1906.
Oja Aulis, Vesikansa Jouko: Sj�stedt-suku. Forssa, Sj�stedt-suvun sukuyhdistys ry. 1952.
Ojansuu Heikki: Lisi� Elinan surmarunon historiaan. Satakunta IV, 1916.
Papunen Pentti: Vesilahti, historia. Suomenmaa VII, Porvoo, 1978.
Peuramo Heikki: Vesilahden Hoppu-suvun Hoikkasen haara. Jyv�skyl�, Gummerus Oy, 1988.
Peuramo Heikki: Vesilahden Hoppu-suvun Mattilan haara, sukututkimus. Helsinki, Peuramo Heikki, 1984.
Peuramo Heikki: Vesilahden Hoppu-suvun Sorrin haara, sukukirja. Helsinki, Peuramo Heikki 1985.
Pirkanmaan Liitto: Pirkanmaan kiinte�t muinaisj��nn�kset. Pirkanmaan liitto B 36, Tampere, Pirkanmaan Liitto, 1996.
Pohjolan-Pirhonen Helge: Arvid Kurki ja vuoden 1510 piispanvaali. HAik 1955, s. 47-63
Pohjolan-Pirhonen Helge: Kurck-sl�kten. Teoksessa: Grill Erik (toim.): Svensk Biografiskt Lexikon. Stockholm 1975-77.
Poppius Liisa, Raevuori Yrj�: Haarlan suku. Tampere 1936.
Punkari Yrj�: Elinan surmaruno pelastui j�lkimaailmalle Hinsalassa. Teoksessa: Hoppu Matti (toim.): Hinsala - kyl� Laukon kainalossa. Vesilahti, Vesilahden Hoppu-suku, 2003.
Punkari Yrj�: Elinan surma -runon taustaa. Teoksessa: Kulta H�me, H�meenmaa XVIII, 2001.
Puro Ritva: Vesilahden Hinsalan kyl�n Sorrin suvun Ohralahden haara. Tampere, Ritva Puro, 2000.
Puro Ritva (toim.): Vesilahden seurakunnan rippikirja vuosilta 1688-1694. Vesilahden seudun sukututkimusseuran julkaisuja I, 2006.
Raevuori Yrj�:
Laukon omistajia ja vaiheita. Tampere 1963.
Rasila Viljo: Suomen torpparikysymys vuoteen 1909. Kajaani, 1961.
Reinholmin kokoelmat 5.
FM 11, 1894.
Ruohonen Arvo:
Laivoja ja laivamiehi� Tampereen vesill�. Tampere-seura, 1981.
Salminen Tapio: Davidin kapina ja Pirkanmaan kapinaherkkyys. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia X, 1995.
Salmo Helmer: Die Waffen der Merowingerzeit in Finnland. Suomen muinaismuistoyhdistys, 1938.
Salmo Helmer: Vesilahden Naarvan Karholannokan roomalais- aikainen r�ykki�hauta. SMYA 40, 1934.
Salo Unto: Suomi, H�me ja Satakunta. Teoksessa: Jukka Peltovirta (toim.) H�meen k�r�j�t I. H�meen Heimoliitto ry ja Emil Cedercreutzin S��ti�, 2000.
Salo Unto: Vesilahti Hinsala / Jokioinen harmaa. Rautakautisen kalmiston kaivaus 30.5.-21.6.1984, Turun Yliopisto 1985.
Santam�ki Lauri, Helin Martti (toim.): Pirkanmaan lukemisto. Tampere, Pirkanmaan maakuntaliitto, 1970.
Sarvas Anja: Vesilahden linturiipukset. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia IX, 1988.
Sarvas Pekka: Ristiretkiajan ajoituskysymyksi�. SM 1971.
Sinisalo Hannu (toim.): Perinnealbumi: Pirkanmaa 2. Kuopio, Perinnetieto Oy, 1986.
Skogman D.: Kertomuksia matkoiltani Satakunnassa muistojuttuja ker��m�ss�. Suomi II, 2, 1864.
Standertskj�ld-Nordenstam H: Fr�n Vesilax. Tidskrift f�r j�gare och fiskare, 1897
Suomen maakuntajulkaisu Oy: Kotiseutuni Pirkanmaa. Kuopio, Suomen maakuntajulkaisu Oy, 1976.
Suonto Unto: Meid�n kirkkomme, Halkivahan kirkko. Tampere, 2000.
Suvanto Seppo: Knaapista populiin. Helsinki: SKS, 1987.
Suvanto Seppo: Satakunnan historia III, keskiaika, Satakunnan maakuntaliitto, 1973.
Suvanto Seppo: Vanhan Satakunnan henkil�tiedosto 1303-1571. 2001, http://www.narc.fi/suvanto/
S�yrinki Niilo: Epilobium rubescens Rydb. Vesilahdella. Luonnon yst�v�, 1931.
S�yrinki Niilo: Die Makrolepidopterenfauna des Kirchspiels Vesilahti. Ann.zool.soc. Vanamo 3:5, 1936
S�yrinki Niilo: Jalkasara Vesilahdella. Luonnon yst�v�, 1931.
S�yrinki Niilo: Kasviston muutokset jalkasaran, Carex pediformis C.A. Meyer, kasvupaikoilla Vesilahdella 1930-1980. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 59, 1983.
S�yrinki Niilo: Lis�tietoja jalkasara esiintymisest� Vesilahdella. Luonnon yst�v�, 1945
S�yrinki Niilo: Silkkiuikun joukkoesiintymist� Vesilahdella. Luonnon yst�v�, 1945
Toivonen K.V.: Laukon torpparilakko. YKK 1947.
Tukkinen Tauno: Vesilahden punaisten henkil�tappiot 1918. TT, Karjalohja, 2007.
Uotila Kari (toim.): Vesilahden Laukko. Linna, kartano, koti. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IV. Turku, Suomen keskiajan arkeologinen seura, 2000.
Vesikansa Jouko, Korosuo Heikki: Sj�stedt-suku 1976. Forssa, Sj�stedt-suvun sukuyhdistys ry, 1977.
Vesilahden Seurakunta (toim.): Vesilahti 1346-1946, 600 - vuotisjuhlajulkaisu. Tampere, 1946.
Virtaranta Pertti: Elettiinp� ennenkin. Vammala: Oy Tyrv��n Sanomat, 1953.
Virtaranta Pertti: Vanha kansa muistelee. Porvoo WSOY 1947.
Voionmaa Jouko: Uusi muinaislinna Vesilahdelta. SM 1937.
Voionmaa (Wallin) V�in�: Er�s Djeknin sukua koskeva asiakirja ja "Elinan surma". Hark XVI, 1900.
Voionmaa V�in�: N�sij�rven seutujen asutushistoriasta. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia 1, 1929.
Voionmaa V�in�: Kurki-suvun syntym�sijoilta. Haik 32, 1934.
Werner Joachim: Kirmukarmu - Monza - Roes - Vendel XIV. SM 65, 1958.
Wesilahti-Seura: Elinan Surma. Vesilahti, Wesilahti-Seura 1982.
Willberg Leena, Rantala Hilkka, Nytorp Eeva: Aatelisryijy, arkipeite, arvotekstiili. Pirkanmaan k�si- ja taideteollisuus ry, 2008.
Wuolijoki Sulo: Laukon lakko. Helsinki, 1908.
V�in�l� Martti: Vesilahden osuusmeijeri 1905-1955. Jyv�skyl�, 1955
V�h�kangas Tapio: Jeppe Kurjen esivanhemmat ja j�lkel�iset. SSS:n vuosik. 44, 1999.
Yli-Arvela Aino: Vesilahden S�hk� Oy. Tampere. Vesilahden S�hk� Oy. 1973.

Lis�ksi Vesilahtea koskevia artikkeleita on: Lemp��l�n-Vesilahden Sanomat -lehdess� (1930-luvulta alkaen), Wesilahti- Seuran julkaisemassa Wesiposti -lehdess� (1980-), Vesilahden Hoppu-suvun julkaisemassa Hoppuutiset -sukulehdess� (1981-), seurakunnan Diakoniaty� -vihkosessa (1989-) ja sotaveteraanien joululehdiss�.