Vesilahden tuhoutuneen kivikirkon sakaristo 1400-luvun lopulta

Vesilahden kirkollista historiaa

Vesilahden seurakunta on todennäköisesti koko Pyhäjärven alueen vanhin seurakunta, emäseurakunta niin kuin Vesilahtea vielä 1800-luvulla nimitettiin. Seurakunnalla on siinä tapauksessa ikää ainakin 700 vuotta! Ensimmäinen kirkkoherra tunnetaan vuodelta 1346. Itse kristinusko on alueella kuitenkin monta vuosisataa tätäkin vanhempaa.

Vesilahden seurakunnasta ovat irrottautuneet keskiajalla alueen muut seurakunnat, mm. Lempäälä, mahdollisesti Pirkkala ja myöhemmin Tottijärvi. Ympäristökunnat ovat saaneet Vesilahdesta alueita myöhemminkin (mm. Halkivaha, Säijä, Viialan luoteisosa ja Pirkkalan Ania).

 

Vesilahden seurakunnan omille sivuille tästä

Vesilahden seurakunnan vaiheita:

Vesilahden kirkollisesta historiasta tietoja löytyy myös mm. Klaus Kurjen tien teksteissä sekä Vesilahden historiasta yleensä kertovissa teksteissä.

Useissa Vesilahtea käsittelevissä kirjoissa on melko runsaasti tietoja Vesilahden vanhasta seurakunnasta.

Kellotapuli
Vesilahden nykyinen kirkko on rakennettu vuosina 1800-1802. Kirkkorakennus täytti siis 200 vuotta vuonna 2002. Oikealla Usko Nyströmin piirros kirkosta vuodelta 1896. Piirros julkaistiin Kyläkirjaston Kuvalehdessä. Näihin aikoihin kirkon mäki oli lähes puuton. Nykyisin suuret kuuset ympäröivät kirkkoa. Tarinat kertovat myös Sakakuusi Satalatvasta.

Nykyistä puukirkkoa on edeltänyt ehkä 6-7 aiempaa kirkkoa - muuan niistä kivikirkko. Vanhimmista kirkkorakennuksista on hyvin vähän tietoja. Seurakuntakirkkoja on edeltänyt ilmeisesti myös joukko seutukirkkoja, jotka ovat sijainneet muualla kuin nykyisellä paikalla. Varhaiskristillisyyden ajan seutukirkoista on viitteitä niin Vesilahdessa kuin laajalla alueella ympäristössäkin.

Huom: Vesilahden seudun sukututkimusseura julkaisee kirjan Vesilahteen haudatuista. Jos omaisiasi on haudattuna Vesilahteen, täytä tästä avautuva lomake.