Siirry: Paluu alkusivulle Edelliseen osaan Seuraavaan osaan

Vesilahden seurakunta
keski- ja uudella ajalla

Uskonpuhdistuksen jälkeinen aika

Suomen viimeisin katolinen piispa oli Laukon kuuluisimman omistajan, Klaus Kurjen poika Arvid Kurki (k. 1522). Uskonpuhdistuksen ajan ensimmäinen piispa, Martti Skytte (k. 1550) taas oli Klaus Kurjen Brita-siskon poika. Arvid Kurki oli Unionia vastustavan Kustaa Vaasan liittolainen, ja hänestä olisi ehkä tullut koko Ruotsin piispa ellei olisi haaksirikkoutunut 1522.

Oikealla Vesilahden keskiaikaisessa kivisakastissa olevia museoesineitä.

 

Laukon kivilinnan yläosa nykyisessä asussaan. Linnassa on arveltu olleen useita kerroksia. Gabriel Kurjen aikana 1702 linna tuhoutui tulipalossa.
Aateliston vaikutus kirkkoon alkoi vähitellen olla yhä voimakkaampi, minkä osoituksena oli mm. patronaattioikeus eli oikeus vaikuttaa kirkkoherrojen nimittämiseen (kumottiin 1868 kirkkolaissa). Kurkien suku oletettavasti myös käytti oikeuttaan. Useiden lähteiden mukaan Laukkoon oli perustettu Vesilahden seurakunnan kappeli 1400-luvun lopulla tai ehkä vasta Arvid Kurjen aikana. Laukkoon oli näihin aikoihin myös rakennettu kivinen linna, josta on edelleen jäljellä kivikellari. Kappalaisista ei ole jäänyt mainintoja, mutta Aarre Läntinen mainitsee tässä yhteydessä herra Martin. Vuoden 1677 perinnönjakokirjan mukaan Laukossa oli messukasukoita, paarivaatteita, liturginen teos ja oblaattiraudat. Turun tuomiokirkosta lähetettiin 1658 kaksi kuulutuskopiota, joista toinen oli tarkoitettu Laukon kappelille. Tottijärven saarnahuonekunta perustettiin vasta 1662, ja kappeliseurakunnan aseman se sai 1689. (Läntinen 1996)

Kustaa Vaasa teki kuninkuusaikanaan tyhjäksi monet kirkon materiaalisista suunnitelmista määräämällä, että "Jumalan sanaa on puhtaana saarnattava koko valtakunnassa". Tämä edellytti kirkon kaiken "syntisen omaisuuden" takavarikointia. Kustaa Vaasan määräämän puhdistetun, luterilaisen uskon otti käytäntöön myös Vesilahden kirkkoherra Juho Laurinpoika Torsth (k. 1566).

Seuraavina vuosisatoina kirkkoherran virat ovat kulkeutuneet Vesilahdessa usein suvuittain; tunnetuimmat suvut ovat olleet Wesilaxius, Vallenius, Wegelius ja Ticklén.

 
1600-luvulla yleisiä noitavainoja Vesilahdessa ei ollut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Vuodelta 1650 on tallella asiakirja, jonka perusteella Turun linnan mestaaja tuli Vesilahteen toimeenpanemaan noituudesta tuomitun Olavi Luikon kuolemanrangaistusta.

Kirkkokuri oli tiukkaa 1900-luvulle asti, mistä on osoituksena mm. jyhkeä ja kovassa käytössä ollut jalkapuu vuodelta 1848 (leveys 220 cm).

1700-luvulla kirkon toimintaan levinneet valistus- ja kansanopetusaatteet olivat tärkeä tekijä synnytettäessä sittemmin voimakkaaksi kehittynyttä vesilahtelaista talonpoikaiskulttuuria. Vesilahden Kirkonkylästä saa jonkinlaisen kuvan 1770-luvun Kuninkaankartastosta.

Kirkon merkitys talonpoikaisten keskuudessa nousi varsin suureksi 1800-luvulle tultaessa. Pappeja Vesilahdesta koulutettiin 1800-luvun alkukymmeninä enemmän kuin mistään muusta pitäjästä Suomessa. Yleensäkin Vesilahdesta on lähdetty hyvin hanakkaasti opintielle, kuten laajemmassa artikkelissa kerrotaan.

Tottijärven kirkko      Tottijärven
tapuli

Tottijärvi (aik. Totkijärvi tai Wesikansa) oli Vesilahden saarnahuonekuntana vuodesta 1662 ja kappeliseurakuntana vuodesta 1689 vuoteen 1906, jolloin kunta itsenäistyi lopullisesti. Nokiaan Tottijärvi liitettiin 1976. Kuvassa Tottijärven v. 1833-1844 rakennettu kirkko (Engel, Arppe Gustavsson) ja kellotapuli, joka on rakennettu 1764-1774.

Toinen merkittävä kappeli oli Halkivaha, jonne ensin 1905 perustettiin Halkivahan Seurakuntahuoneyhdistys, jonka tehtäväksi tuli oman rukoushuoneen rakennuttaminen. Rukoushuone valmistui 1907 ja vihittiin käyttöön vuonna 1908. Piispa Jaakko Gummerus vihki rukoushuoneen kirkoksi 30.9.1926. Kirkon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Heikki Tiitola.

          

Halkivahan jumalanpalveluksia hoitavat edelleen Urjalan ja Punkalaitumen papit ja käypä Vesilahdeltakin pappi muutaman kerran vuodessa. 250 istumapaikkaisen kirkkorakennuksen omistaa vuonna 1919 perustettu Halkivahan rukoushuonekunta, jolla on myös oma kirkkoneuvostonsa. Kirkossa pidetään jumalanpalveluksia keskimäärin kerran kuussa ympäri vuoden. Kirkon tornissa oleva kello on Suomen toiseksi suurin. Vuoden 1953 alusta koko Halkivahan alue liitettiin Urjalaan.

Herätysliikkeiden merkitys on ollut vähäisempää lukuun ottamatta Narvan alueen evankelista herätystä 1800-luvun lopulla. Tämän liikkeen näkyvimpänä merkkinä on kirkollisessakin käytössä oleva Narvan Rukoushuone, joka nykyään on seurakunnan omistama Narvan kyläkirkko.

Vesilahden juhlavuonna 1996 Wesilahti-Seura ja Vesilahden kunta julkaisivat kirkonvartija Tallgrénin päiväkirjat kirkon rakentamisen ajoilta, 1700-luvun lopulta ja 1800-luvun alusta. Tallgren teki muistiinpanonsa vanhan kirkonkirjan lehtien sivuun, ja näin Päiväkirjasta on olemassa tarkempi esitys.
Kappeli

Vesilahden hautausmaata ja siunauskappeli joskus 1900-luvun vaihteessa. Kuva otettu oletettavasti Oskari Arosen rakennuksesta koilliseen päin. Kirkon kiviaita on rakennettu 1800-luvun alussa osittain kesken jääneen ja 1600-luvun alussa palaneen kivikirkon kivistä. Kivikirkon rakentaminen pysähtyi Vesilahdessa samoin kuin muuallakin sen vuoksi, että Kustaa Vaasa takavarikoi suomalaisten kirkkojen omaisuudet. 
 
Vesilahden kirkonraittia joskus vuoden 1950 paikkeilla.


Siirry: Paluu alkusivulle Edelliseen osaan Seuraavaan osaan