Narvan markkinakylän "esikaupungit"

Narvan ydinkylän kylänraitti ei ole kovin suuri. Päätien ja Pyhäjärven väliin jää ikivanha markkina-alue ja koulun ympäristö, ehkä vähän yli 100 rakennusta. Aikoinaan kylä taloineen ja mökkeineen sijaitsi tiiviisti Narvajoen rantamilla, mutta sitten isojako ja uusjako hajottivat sen.

Peruskylän pohjoispuolella on esihistorialliselta ajalta asti tunnettu Karholan alue. Se on lähes saumattomasti kiinni ydinkylässä ja on saanut viime vuosina aivan uuden asutuksen. Melko lähellä keskuskylää on kuitenkin muitakin ja aivan erinomaisen viihtyisiä pikkukyliä, esikaupunkialueita, joille seuraavilla sivuilla yritetään etsiä persoonallisuutta.

Vanhin alueista lienee Pöyhölä, Narvan myllykylä, joka tunnetaan jo keskiajalta. Pöyhölän jatkeena on torppariasutuksesta ja uusjaon talonsiirroista syntynyt Latomaa. Turuntien varsi, Linnamaa, kätkee omat yllätyksensä. Pieni Kostiala eli narvalaisille vain Perämäki on myös hyvin vanha. Toukarin nauhakylä hieman uudempana sijaitsee pitkän Ylä-Narvan tien varrella. Toivola on laaja ja monipolvinen alue Narvasta kaakkoon päin (jatkuu kartan alapuolellekin).


Rooman kaupunkivaltiot eivät aikoinaan olleet sen suurempia kuin Narva ympäristöineen. Erona oli tietenkin se, että kaupunkivaltiolla oli oma hallinto.

Toukari

Pöyhölä

Linnamaa

Karhola

Perämäki

Toivola

Sivuilta löytyy varmaan virheitä, puutteita ja vääriä painotuksia. Palaute: ymp@sci.fi