Pääsivulle Yleistä Laskutus Palkanlaskenta Kirjanpito Reskontrat Tulostus Muut

Lisäyksiä muihin ohjelmanosiin

Kortisto-ohjelma

Kortisto- ja tietokantaohjelmiston opasteita on koko ajan vähennetty Ykkösen toimitusversioista. Hyvin harva on asiaa edes huomannut - kortistoja ei ilmeisesti käytetä enää muulla tavoin kuin valmiiksi ohjelmoituina paketteina (jäsenrekisterit, reskontrat, kirjanpito, asiakasrekisteriohjelmat, tuoterekisteriohjelmat jne.). Silloin tällöin joku kuitenkin kysyy mahdollisuutta käyttää kortistoja vapaammin. Työ vaatii kuitenkin jo hieman bittinäppäryyttä sekä tietoja mahdollisuuksista. Näitä uskalikkoja varten tässä lisäohjeita kortistojen käytöstä .

Yleiset toiminnot ja käyttöliittymä

Euro-ajan myötä tarvitaan nopeaa valuuttamuunninta. Sellaisen saa Ykkösessä auki Alt-+:lla (Alt-plus) melkein milloin vain. Siirry oikealle valuuttariville ja kirjoita valuutan määrä ja paina Enter. Näet välittömästi rahamäärän eri valuutoissa.

Hiiren oikeanpuoleinen näppäin on myös otettu käyttöön niissä paikoissa, joissa se on tuntunut tarpeelliselta (mm. resurssienhallintataulussa).

Tarrojen ja kirjekuorien tulostusohjelmaa on paranneltu.

Laitekeskeytysten käsittelyä ja ilmenneitä virheitä on korjattu. Ns. 'hard ware' -keskeytykset eivät useimmissa kohdin ole enää niin "kohtalokkaita" kuin aiemmin. Virheistä voi monissa tapauksissa toipua siististi.

Resurssienhallintataulun toiminto Shift-T on saanut pari lisää; määrämittaisen binääritiedoston purkamisen riveiksi ja MIME- dekoodauksen. MIME -dekoodausta tarvitaan esim. silloin, kun sähköpostiohjelma ei ole jostakin syystä purkanut sisällään ollutta MIME -tiedostoa (binääritiedosto tavanomaisin merkein).

HTML-tiedoston muokkaus

Internetin myötä on tullut tarve muokata HTML-tiedostoja. Tätä tarkoitusta varten on olemassa hyvinkin mutkikkaita ja tehokkaita apuvälineitä. Ykkösen editorissa HTML-tiedoston muokkaus käy kuitenkin nopeasti ja kätevästi, jos hallitsee HTML-tiedostojen rakenneperusteet (oppikirjoista ei enää ole puutetta!). Merkistö on automaattisesti Latin -merkistö (ISO-8859-1, ÅÄÖ näkyvät merkkipohjaisella ruudulla virheellisesti). Jos joudut tuomaan tekstiä, jossa ÅÄÖ-merkit ovat ASCII-merkistössä, tee muunnos ^M-1:llä (^M-2 on päinvas¬tainen). Tagit valitaan nopeasti valintalistasta, joka avautuu ruudulle Alt-Z:lla tai hiiren oikean¬puoleisella näppäimellä. Valintalistaa voit myös muokata ja lisäillä (valintalistassa F6). Edellytyksenä on, että muokattavan tiedoston nimen pääte on joko HTM tai HTML (isoilla tai pienillä).

Editorissa F6:lla voit tuoda HTML-rivejä toisista HTML-tiedostoista (usein tarpeen). Windowsin toisessa ikkunassa on selailin (MsIE, Netscape, Opera) testailuja varten. HTML-sivujen tuotto on näin selkeämpää ja joskus nopeampaakin kuin tavanomaisilla WYSIWYG -editoreilla. Resurssienhallintataulussa hiiren oikealla näppäimellä avautuvan valikon avulla tai Ctrl-F8:lla voi saada aikaiseksi jossakin kansiossa olevien HTML-tiedostojen koonnin yhdeksi indeksitiedostoksi (INDEX.HTM). Tämä on tarpeen silloin, kun selaimella on talletettu johonkin kansioon useita erillisiä HTML-tiedostoja. Yhteisen indeksin avulla tiedostoja on helppo tutkia selaimen avulla. HTML-tiedoston saa selaimeen helposti myös Ykkösen resurssienhallintataulussa painamalla nimen kohdalla Ctrl-X. Vastaavasti käynnis¬tetään ohjel¬ma myös tiedostoille, joiden nimen pääte on PDF, DOC, JPG, GIF (puuttuva ohjelmaviite valitaan ensin).

Selailuohjelma

Yhä useammin on selailtava erilaisia tiedostoja vain sen vuoksi, että saataisiin tiedoston asiasisältö nopeasti selville varsinaista teksturia avaamatta. Ykkösen selailin pystyy esittämään melko monia tiedostomuotoja. Ykkösessä on pieni muunnosohjelma, jonka avulla yleinen RTF -tiedostomuoto voidaan muuntaa joko vain katseltavaksi tai ASCII-tekstinä muokattavaksi. Yleisimmät teksturit voivat tallettaa nykyään RTF -muotoon (Rich Text Format). Jos haluat selailla RTF-tiedostoa, paina 2 kertaa Enter tiedostonimen kohdalla. Jos haluat muuntaa tiedoston ASCII-tiedostoksi, paina Shift-E (tai valitse ylävalikosta muokkaus).

Varsin yleistä on, että ÅÄÖ-merkit eivät näy oikein. W-kirjaimella saa merkistön nopeasti Latin-merkistöön ja pois (Windows-merkistö). S:llä saa suppeaan ja L:llä laajaan ASCII-merkitöön.

Jos selailtava tiedosto sisältää absoluuttisia tiedosto-osoitteita, ohjelma siirtyy tämän tiedoston selailuun, jos näpäyttää hiirellä tiedostonimeä.

Liikennöinti

Liikennöintiohjelmassa toimi aiemmin portit 1-8 ja keskeytykset 3, 4, 5 ja 7. Nyt ohjelma toimii kaikilla käytettävissä olevilla keskeytyksillä 1-15. Huomaa kuitenkin, että kaikki keskeytykset eivät ole aina käytettävissä riippuen siitä, mitä lisäkortteja koneeseen on asennettu.

NT:ssä Ykkönen aiheutti turhia virheilmoituksia käynnistettäessä liikennöintiä. Ohjelmaa on korjattu, mutta NT antaa turhan ilmoituksen edelleenkin siinä tapauksessa, että Ykkösen Com-porttioletuksena on portti, jota ei ole olemassa.

Ykkösessä on edelleen myös pieni modeemipohjainen sähköpostiohjelma. Sen ohje ei vähentyneen käytön vuoksi enää ole ohjelman mukana, vaan ohjeen voit lukea ja tulostaa tästä.

Liikennöintiohjelman opastus on myös siirretty ohjelman sisältä on tilanpuutteen vuoksi Internetiin. Tämän opastuksen voit lukea ja tulostaa tästä!