Pääsivulle Muutokset Yleistä Palkanlaskenta Laskutus Kirjanpito Reskontrat Tulostus Muut

Toimiiko tulostin?

Tulostaminen Windows-tulostimilla

Ykkönen TH2006 voi tulostaa kaikille Windowsissa toimiville kirjoittimille, mitään rajoituksia ei siis ole. Tulostusportti voi olla rinnakkaisportti, USB-portti, COM-portti jne. Aiemmin olleet kirjoitinvaatimukset (mm. LPT-portti ja PCL 3-6-sivunkuvauskieli) ovat poistuneet uuden Windows-apuohjelman ansiosta. Windows-tekstureitakaan (esim. WordPad tai MsWord) ei enää tarvita, ellei haluta nimenomaan muotoilla tulostusta. USB-tulostus ei myöskään aiemmin onnistunut ilman hankalaa uudelleenohjausta.

Uudet huokeat tulostimet ovat rakenteeltaan yksinkertaisempia, minkä vuoksi ne edellyttävät välttämättä Windows- tulostinajureita. Ykkösen versioon TH2006 on rakennettu Windows-pohjainen tulostintulkki, jolla pääosa Ykkösen tulostuksista hoituu mille tahansa Windowsissa määritetylle kirjoittimelle. Samalla voidaan tulostaa myös Acrobat Distilleriin (PDF), FAXiin, verkkotulostimille jne.

Ykkönen käyttää Windows -tulostuksessa omaa ajuriaan WINPRINT.PDR, joka määrittää oikeastaan vain varsinaisen tulostusohjelman TULOSTA.EXE (kansiossa \1\1system). Tulostusporttina on aina vakionimi WPAD.TXT, joka sekin kertoo Ykköselle vain sen, että tulostuksessa käytetään Windows -apuohjelmaa. WPAD.TXT on samalla aputiedosto (metatiedosto), jonka tulostusohjelma tulkitsee Windowsin tulostuskäskyiksi. Tulostuksen käynnistyttyä ruudulle ilmestyy Windowsista tuttu tulostusvalikko, jossa määritetään todellinen kirjoitin ja sen perusasetukset. Tässä vaiheessa voi myös määrittää, mitkä sivut todella tulostetaan. Mahdollisista virheistä ilmoittaa TULOSTA.EXE:n pikkuikkuna.

Tulostinmääritykset eri ohjelmanosissa

Laskutusohjelma

Avaa käyttämäsi laskutusohjelma, siirry määritystiedoston muokkaukseen (paina Alt-M), etsi kohta &Printer (tai &Kirjoitin) ja muuta se muotoon: &Printer WINPRINT.PDR. Vaihda tulostusportti muotoon &Output WPAD.TXT. Jos tiedät tarkkaan Windowsissa määritetyn kirjoittimen nimen, lisää vielä kirjoittimen nimi: &WPrinter XYZ Monitoimikone QW. Tässä tapauksessa ei enää kysytä Windowsissa olevaa kirjoitinta. Prototyypit BL_ARIAL, BLANKWIN.ECS ja RAHTIWIN.ECS on suunniteltu Windows-tulostukseen.

Huomaa, että numerot ja tekstit voi myös tasata oikealle (#Nr n numero, #Tr n teksti), jolloin voi käyttää myös suhteutettuja fontteja (Times, Tahoma, Arial jne).

Kirjanpito-ohjelma

Avaa kirjoittimen asetukset kirjanpidon ylävalikon oikeasta reunasta. Käy asetukset lävitse; määritä portiksi WPAD.TXT ja kirjoitintyypiksi WINPRINT.PDR. Jos kuitenkin haluat tulostaa kirjanpidon eri kirjasimella, kirjasinkoolla ja erilaisilla marginaaleilla tai kirjoittimesi ei suostu tulostamaan tasavälisellä Courier-fontilla, lisää tilikartan alkuosan $-rivien jatkoksi määritysrivi:

$Kirjasin    <#Lucida_console  11><#Mrg  10  5>

Toisena vaihtoehtona on yrittää määritellä Courier muodossa:

$Kirjasin   <#Courier_New  12><#Mrg  10  5>

Kirjasinmäärityksen jälkeinen numero on fontin pistekoko (11, 12, ...). Marginaalimääritys (Mrg) ei ole tietenkään pakollinen, mutta, jos vasen ja ylämarginaali ovat liian pieniä, kokeile sopiva yhdistelmä. Huomaa, että tasavälisiä kirjasimia ovat yleensä vain Courier ja Lucida console. Jos kirjasimen nimessä on välilyöntejä, ne on korvattava alaviivalla.

Palkanlaskenta

Avaa maksajarekisteri (Alt-M) ja lisää rivi PDR WINPRINT OUT WPAD.TXT palkanmaksajatietueen alimmalle riville (kenttään). Jos maksajia on useampia, voit tehdä samalla muutoksen kaikille muillekin.

Jäsenrekistereissä ja tiekunnan rekisteri

F3:lla avautuvassa valikossa on kohta 'Vaihda kirjoitinohjain' tai 'Tulostusasetukset'. Valitse kirjoitintyypiksi WINPRINT.PDR ja tulostusportiksi WPAD.TXT.

Muut ohjelmanosat

Muualla Ykkösessä tulos voi olla esim. tavallisena tekstitiedostona. Valitse silloin 'Aloita tulostus' -ruudulla kirjoitinajuriksi WINPRINT.PDR ja tulostusportiksi WPAD.TXT. Toisaalta nämä voi asettaa yleisiksi oletuksiksi perusvalikon asetusten tulostusasetuksissa.

Tulostustulkki TULOSTA.EXE

Kaiken Windows-tulostuksen hoitaa kansiossa \1\1system oleva ohjelma (tai ajuri) TULOSTA.EXE. Ykkösestä voi tulostaa Windows-ajurin kautta tekstejä, kuvia ja viivakoodeja. Kuvat voivat olla mustavalko- tai värikuvia ja kooltaan lähes millaisia tahansa, mutta niiden on oltava Windowsin bittikarttamuodossa (.BMP). Huomaa, että eri tulostimet ja niiden Windows-ajurit eroavat edelleen jonkun verran toisistaan. Tulostusjälki ei siis Windows-tulostuksessakaan ole vakio! Mustesuihkutulostimet eivät mm. pysty tulostamaan pankkiviivakoodia aivan sivun alareunaan, vaan sen alkukohtaa on nostettava ylemmäksi (mikä taas on vastoin Pankkiyhdistyksen ohjetta!). Fyysiset marginaalit ovat eri tulostimissa erilaisia. TULOSTA.EXE voi toimia myös erillisenä ohjelmana, jolla voi tulostaa puhtaita tai muotoilukoodeja sisältäviä tekstitiedostoja. Ohjelma käynnistetään silloin ilman argumentteja ja se esittää heti tiedoston valintavalikon.

Tulostustulkki (TULOSTA.EXE) tulkitsee tekstissä olevat koodit Windowsin ohjauskomennoiksi. Näin voidaan määrittää tarkasti tekstien, kuvien ja viivakoodien sijainnit sekä kirjasintyypit ja kirjasinkoot. Koodien on sijaittava väkästen välissä: <…..>. Laskutusohjelman ja palkanlaskennan tulostusmalleissa muotoilu- ja sijaintikoodit on merkitty esimerkiksi #Mm 85, #Times 12 Bold jne. Tulostustulkille näihin koodeihin lisätään vain väkäset: <#Mm 85>, <#Times 12 Bold> jne. Millimetriarvot voi määrittää desimaalilukuinakin (esim. #Mm 2.5). Niille, jotka haluavat muokata tulostuksiaan tarkemmin, alla tärkeimmät koodit. Osa taulukon koodeista toimii vain uusimmassa ohjelmaversiossa.

Laskutusohjelma,
palkanlaskentaohjelma
TULOSTA.EXE -ohjelman
tulkitsema koodimuoto
Selitys
#Fontti koko tyyli Esim: #Lucida_console 18 Bold <#Fontti koko tyyli> Vaihdetaan oletuskirjasimeksi ilmoitettu kirjasin (fontti) ja määritetään pistekoko ja tyyli. Oletuksena Times New Roman 12 p normaali. Korvaa määrityksissä välilyönti alaviivoilla: Times_new_roman. Tyyli voi olla Bold, Norm, Italic, NItalic.
#Bold #Norm <#Bold> <#Norm> Kirjasin lihavoiduksi / palautetaan normaaliksi
#Italic #NItalic <#Italic> <#Nitalic> Kirjaisin kursiiviksi / tavalliseksi
#Underline #NoUnderline <#Underline>
<#NoUnderline>
Kirjasin alleviivatuksi / tavalliseksi
#Mm n <#Mm n> Siirrytään n millimetriä vasemmasta reunasta oikealle
#VL n <#VL n> Siirrytään n millimetriä yläreunasta alaspäin
#Nr n numero <#Nr n> numero Tasaa seuraavana annettavan numerokentän oikealle. Käyttö mm. laskutusohjelman suoriteosassa.
Jotta seuraava teksti tai numero ei jäisi alle, määritä sen sijainti (#Mm, #Nr, #Tr)
#Tr n teksti <#Tr n> teksti Tasaa seuraavana annettavan tekstin oikealle.
Jotta seuraava teksti tai numero ei jäisi alle, määritä sen sijainti (#Mm, #Nr, #Tr)
#XY x y <#XY x y> Siirrytään kohtaan x y, x=X-akseli, y=Y-akseli
#Go x y <#Go x y> Sama kuin <#XY>
$Col n <#Col n> Siirrytään n merkin leveyttä vasemmasta reunasta. Jos marginaali on ilmoitettu $Left n:llä, tulostuspää siirtyy n merkkiä liian vähän.
#Mrg x y <#Mrg x y> Määritetään pysyvä x- ja y-alkumarginaali
#Riviväli n <#Riviväli n> Riviväliksi n riviä tuumalle (liukuluku), oletus 6.
#HL <#HL n> Vasemmaksi marginaaliksi n mm.
#DN n, #UP n <#DN n>, <#UP n> Siirrytään n mm alemmaksi tai ylemmäksi
#LN pit paksuus [alasp] <#LN pit paks [alasp.]> Tulostetaan viiva kursorikohdasta alkaen. Kolmas numero on lisäsiirto alaspäin. Kaikki mm.
#Eur <#Eur> Euromerkki € (=ASCII128)
  $-merkillä alkavat määreet  
  <$Barcode x y k sis flg> Tulostetaan pankkiviivakoodi (Code128). Laskutuk- sessa määritetään esim: $BarCode 40 14 11 6 7 12 0
  <$BC39 x y k sisältö flg>
<$BC13 x y k sisältö flg>
Kuten edellä, mutta viivakoodityyppi 39 tai EAN (=BC13). flg ei ole toistaiseksi käytössä.
$BMP a b r tiedosto <$BMP x y r tiedosto> Tulosta kuva kohtaan x, y ja resoluutiolla r. Kuvan bittikartta (.BMP) sijaitsee ilmoitetussa tiedostossa. Resoluutiolla voi määrittää kuvan tulostuskoon portaattomasti.
  <$FONT> Ohjelma esittää kirjasimien valintaikkunan
$RGB "värimääre"
Huomaa: värimääre on sitaateissa, esim.
$Rgb "A05F60"
<$RGB värimääre> Seuraavan tekstin tulostusväri, kunnes uusi värimääre.
Väri ilmaistaan kolmena heksanumerona; punainen, vihreä ja sininen. 00 ei väriä, FF väri kirkkaimmillaan, esim. $Rgb 7EA06A tuottaa sammaleenvihreän värin.
$RGF tiedosto <$RGF tiedosto> Lue ja tulkitse erillisessä tiedostossa olevat tulostusmääritteet. Ks. esim. PKS.LOM.
$RGL a b p v Eg. $RGL 25 125 50 0.3 <$RGL a b p v> Piirrä p mm pitkä viiva kohdasta, joka on a mm vasemmasta reunasta ja b mm yläreunasta, viivan paksuus on v mm (liukuluku).
  <$RGH X P V C y1...yn> Piirretään n kpl P:n mittaisia vaakaviivoja värillä C ja vahvuudella V annetusta X-akselin kohdasta oikealle
  <$RGV Y P V C x1...xn> Piirretään n kpl P:n mittaisia pystyviivoja värillä C ja vahvuudella V annetusta Y-akselin kohdasta alaspäin
  <FF> Pakota sivunvaihto

Rivinvaihdot tulkki tulostaa rivinvaihtoina. Laskutusohjelman tulostusmalli toimii myös näin. Sen sijaan palkanlaskennan tulostusmalleissa rivinvaihto suoritetaan aina koodilla $Lf, mutta nämä koodit on jo tulkittu rivinvaihdoiksi, kun TULOSTA.EXE saa tiedoston tulostettavaksi.  Muiden ohjelmanosien tulosteet ovat lähes puhtaita tekstitiedostoja, joten niissä muotoilutulkintoja ei juuri tarvita.

 

Ohjeita ÅÄÖ-kirjainten löytämiseksi vanhempiin käyttöjärjestelmiin

Maa-asetukset, Ctrl-Alt-F1/F2

Näppäinohjaimella on hyvin heikosti dokumentoitu pikavalinta, jolla maa-asetuksen saa pois ja päälle. Pikavalinta Ctrl-Alt-F1 tuottaa näppäimistöltä perusmerkistön eli USA-Englanti. Muun maa-asetuksen, ts. sen, joka on asetettu koneen käynnistystiedostoissa, saa taas päälle painamalla Ctrl-Alt-F2.

Jos maa-asetus on pois, ÅÄÖ-kirjaimia ei saa näppäimistöltä, vaan niiden tilalla näkyy välimerkkejä yms (;:'"[{). Näppäimistön merkkien määrityksiin Ykkönen ei voi vaikuttaa, koska näppäimistö määritetään käyttöjärjestelmässä.

Tiedostojen merkistöjen muunnokset

Silloin tällöin eteen tulee tiedosto, jonka merkistössä ÅÄÖ-kirjaimet sijaitsevat väärässä kohdassa. Tällainen tiedosto on voinut tulla jostakin Windows-ohjelmasta tai Internetistä (suurkoneet käyttävät vielä yleisesti suppeampaa ASCII-merkistöä). Ykkösen editorin ylävalikossa on kohta merkkien muuttamiseksi suppeampaan tai laajempaan ASCII-merkistöön sekä Windows-merkistöön tai siitä ASCII-merkistöön.

Myös Ykkösen tulostusohjelmassa on muunnosvalinnat merkistön muuntamiseksi suppeammasta ASCII-merkistöstä laajempaan ja päinvastoin. Nykyisillä kirjoittimilla näitä valintoja harvoin tarvitaan. Tarkista ongelmatilanteessa tulostuksen kaikki asetukset. Saattaahan olla niin, että virheellinen asetus on mennyt vahingossa päälle.

Oikea merkistö kuvaruudulle

Silloin tällöin on muokattava koneen käynnistystiedostoja (CONFIG.SYS ja AUTOEXEC.BAT). Vahingossa saattaa hävitä tai muuttua jokin maa- asetusriveistäkin. Merkistöt muuttuvat silloin kuvaruudulla erilaisiksi. Voi olla niinkin, että maa-asetukset ovat sopimattomat jo ensiasennuksessa.

CONFIG.SYS -tiedostossa pitäisi olla rivit:

AUTOEXEC.BAT -tiedostossa pitäisi olla esim:

Jos käyttöjärjestelmä on Win95, edellä olevat ovat todennäköisimmin oikein. Jos käyttöjärjestelmä on jokin muu, ajurit sijaitsevat jossakin muussa hakemistossa kuin WINDOWS\COMMAND. Jos jokin tarvittavista tiedostoista puuttuu tai ei ole etsintäpolun varrella, koko kuvaruudun ja näppäimistön määritys epäonnistuu ja suoritetaan oletusarvoin (=USA). Käynnistys kannattaa suorittaa tätä epäiltäessä rivi kerrallaan (F8 silloin kun Windows käynnistyy), jotta näkisi, missä epäonnistuminen tapahtuu.

Huom! 358 on maan tunnus (=Suomi). Koodisivun maa-asetus on edellä 437, koska se antaa ainakin Ykkösen ikkunaan graafiset merkit oikein. Windows asentaa maa-asetukseksi yleisen erikoismerkistön eli 850 (monikansallinen merkistö, joka on tarpeeton Suomessa).

Kirjoitinajurit

Yleisin syy ÅÄÖ-merkkien tulostumattomuuteen, virheelliseen tulostukseen tai tulostumattomuuteen on väärä kirjoitinajuri. Kirjoittimet emuloivat eli matkivat yleisesti joitakin tunnettuja kirjoitintyyppejä, esim. IBM Graphics Printer (IBMGRAPH, 9-neulainen matriisikirjoitin), IBM Pro Printer (IBMPROPR, 24-neulainen), Hewlett Packard PCL5-laser- ja mustesuihkukirjoittimet (HPLJIIP ja HPLJIII, HPDJ5 00), Canon LBP (CANONLB8, mustesuihku kirjoitin BJC4000, CANBJ10) ja Epson (9- ja 24- neulaiset). Kirjoittimen käsikirjassa on yleensä mainittu, mitä kirjoitin emuloi ja miten emuloinnin voi muuttaa halutuksi. Toisinaan muutos tapahtuu dippikytkimillä, toisinaan etupanelista. Väärällä ohjaimella tulostimelta tulee joko epämääräisiä merkkejä tai ei mitään. Ykkösen mukana toimitetaan yleisimpien emulaatioiden kirjoitinajurit. Ykkönen käyttää omia ajureitaan silloin, kun tulostus tapahtuu suoraan kirjoittimelle ilman Windows-välivaihetta. Jos Ykkösestä halutaan tai on kirjoittimen ominaisuuksien vuoksi pakko tulostaa Windowsin kautta, katso ohjeita tämän sivun alusta (WINPRINT).

Canon LBP-8

Nyt jo loppuun myytyjä Canon LBP-8 -lasereita on vielä melko paljon käytössä kirjoittimen tukevan rakenteen ansiosta. Kirjoittimelle ei ole rakennettu graafista ohjainta, joka tulostaisi viivakoodit, logon  ja PKS -pohjan. Eri käyttäjät haluavat myös kirjoittimen tulostavan eri merkistöjä. Ajurin \1\1system\CANONLB8.PDR alkuriveillä on alustusjono, joka määrittää merkistön ja muut alkuasetukset. Vaihtamalla voimassa olevaa riviä (poistamalla puolipiste rivin alusta) saat eri merkistön:

; Canon laser LBP4-8 / CaPSL IV. Ei: 4i eikä LBP 460 (=HPLJ6).
; Tämä takaa normaalisti ÅÄÖ -merkit:
\Ec\E\60\E)\39\32\50\E[0%r\E[3y\E[0\bK\E[120\bC\E[0\bL  \Ec
; Jos haluat eri merkistön, käytä tätä:
; \Ec\E\60\E(C\E[0%r\E[3y\E[0\bK\E[120\bC\E[0\bL  \Ec
 

Tulostus Ykkösen vanhemmilla versioilla WIN2000:n ja XP:n USB-porttiin verkkotulostuksena

Tämä ohje koskee ainoastaan versiota ME10 ja sitä aiempia versioita. Mikäli kirjoittimessa on jokin Ykkösen tuntema sivunkuvauskieli (PCL3-6 tai ESC/P2) mutta kirjoitin on kytketty USB-porttiin, tulostus on Win2000:ssa ja XP:ssä mahdollista tekemällä ensin kirjoittimesta jaettu kirjoitin ja ohjaamalla sen jälkeen USB-portti LPT-portiksi.

1. Ensimmäiseksi tarvitset tietokoneesi nimen. Se selviää kohdasta Oma tietokone ja hiiren oikealla Ominaisuudet. Ota avautuvasta ikkunasta ylös tietokoneen koko nimi. Nimen voit antaa tai muuttaa järjestelmän ominaisuusikkunan kohdassa 'Muuta' tai Verkkoympäristön valinnalla Määritä kotiverkko kotiin tai yrityksen käyttöön.

2. Kirjoitin jaetaan verkossa avaamalla ensin Käynnistä ja sieltä Tulostimet ja faksit. Näet kaikkien määritettyjen kirjoittimien kuvakkeet. Paina hiiren oikeaa näppäintä kirjoittimen kuvakkeen kohdalla, valitse Jakaminen. Jaa tulostin jollakin helposti muistettavalla nimellä, esim. CANON2100, HPDeskjet jne. (=resurssin nimi) Älä käytä erikoismerkkejä, pelkkiä kirjaimia ja numeroita.

3. Porttien uudelleen ohjauksen määritys tapahtuu kirjoittamalla Autoxec.bat -tiedostoon määritysrivi, esim.:

NET USE LPT2 \\UUSIXP\CANON2100 tai
NET USE LPT3 \\UUSIW2000\HPDeskjet
eli
NET USE  portti  \\tietokone\resurssi

C:n juuressa oleva Autoexec.bat -tiedosto saattaa olla ennestään tyhjä. Myös Autoexec.nt -tiedostoa voi käyttää (katso NT/XP:n ohje). Kun lisäys on tehty, tietokone on käynnistettävä uudelleen. Edellä olevan rivin voi myös suorittaa (Käynnistä/Suorita), jolloin vaikutus on kertakohtainen. Kun haluat luopua uudelleen ohjauksesta, kirjoita NET USE LPT2 /Delete.

Ykkösen resurssienhallintataulusta tai yleistoimintovalikosta (Alt-F1) pääsee Ykkösen kirjasto-ohjelmaan. Sen alimmalla rivillä on valinta 'Verkkoasetukset', johon määritetty portti samoin kuin muutkin verkkoyhteydet tulevat näkyviin. Ellei näin ole, jokin määrityksissä on mennyt vikaan. Tässä esimerkki:

E: = \\PALVELIN1\MATINC
F: = \\PALVELIN1\MATINCD
G: = \\WKGSTN5\JOKIN_D
H: = \\WKGSTN5\JOKIN_E
LPT2 = \\UUSIXP\Canon2100
LPT3 = \\UUSIW2000\HPDeskjet

Jos tulostat esim. jatkomuotoilujen vuoksi Windows-editorin kautta, Ykkönen käynnistää Windows -editorin automaattisesti ja siirtää tulostustehtävän sille! Tulostus tapahtuu tämän jälkeen normaalisti  - ehkä lisämuotoilujen jälkeen (Tiedosto - tulosta)! Muista valita myös Windows-editorissa oikea ajuri ja tulostusasetukset. Jos esim. tulostat kirjanpidon tulosteita, käytä Courier New -fonttia, pistekokoa 10-12 ja pienennä tarvittaessa kaikkia marginaaleja, jotta teksti mahtuisi ongelmitta sivulle. Otsikoita voit lihavoida tai suurentaa tai tilanteen mukaan muotoilla eri fonteilla.


Jos ongelmat säilyvät, ota yhteys:
Selaimella: http://www.narvasoft.fi/soft/viesti.html
Sähköposti: ymp@sci.fi