Narvan Kyläyhdistys ry

Rekisteröity yhdistys on perustettu 14.3.1997. Yhdistyksen tarkoituksena on koota toiminta-alueellaan asuvat ihmiset yhteistoimintaan kylä-/ asuinympäristönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän taitojensa ja tietojensa kehittämiseksi. Yhdistyksen jäseninä ovat Narvan kylän asukkaat.

Nykyinen johtokunta (2013) toimii kokoonpanossa: Erno Räsänen (puheenjohtaja), Katariina Keinänen (sihteeri), Johanna Pasti, Leena Kurki, Erja-Leena Järvenpää, Anu Markkula ja Petri Nousu.

Kyläyhdistyksen toimipaikkana oli aluksi "Sentraali", joka tarjosi kyläläisille monenlaista palvelua.

Tässä kyläsuunnitelma 2009 PDF-muodossa (n. 3,4 MB)
(Jos haluat tallettaa omalle koneellesi, klikkaa linkkiä hiiren oikealla ja valitse Tallenna kohde nimellä. Tai jotakin vastaavaa.)

Yhdistyksellä on kaksi kotaa (Ketunkolo ja Peurakota), jotka kotaverkoston aktiiviset talkootyöläiset ovat valmistaneet kaikkien vapaaseen virkistys- ja retkeilykäyttöön.

Kyläyhdistyksellä on oma sivustonsa osoitteessa:

http://www.narva.fi/

Omana jaostonaan toimii "Perinne-Karhola" -niminen ryhmä.

Pari kuvaa Ketunkolon vihkiäisistä 15.8.1999:Hyvä maastoretkikohde Peurakota sijaitsee Kiimakallion vuorella (n. 150 m meren pinnasta). Kodalle on useina vuosina ollut myös hiihtolatu.

 

Kyläyhdistys on ollut yhteistyössä Vesilahden eri kylien vaikuttajien kanssa. On oltu mukana "kyläsihteerihankkeessa". Vuoden 2004 projektina teimme sähkösopimusten kilpailuttamisen. Projektin puitteissa kaikkien Vesilahden alueella asuvien kotitalouksien oli mahdollista osallistua kilpailutukseen. Tietojemme mukaan moni on hyödyntänyt tarjottua sopimusta.

Jatkossakin kyläyhdistys pyrkii palvelemaan kyläläisiä yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi ja esille tulevien epäkohtien korjaamiseksi - tietysti resurssien mukaan. Me kaikkihan muodostamme tämän yhdistyksen, joten itse kunkin talkootyöhaluista tässä on kysymys.

 

Narvan mäen reunan raivaus tehtiin niin pitkälle kun se viranomaisten kanssa sopien oli mahdollista. Nykyisen tiedon mukaan Tiehallinto on luvannut tehdä lähiaikoina mm. tämän alueen kevyen liikenteen väyläksi. Näin olemme ainakin olleet omalta osaltamme toteuttamassa tämän alueen liikenneturvallisuutta.

Narvalaisia linkkejä:

Katso tästä, miten Narvaan pääsee!

Narvan kylää ehkä vuonna 1958. Näistä ajoista kyläkuva on melkoisesti muuttunut. Ympärille on tullut myös useita uusia asutusalueita. Ajan tavan mukaan kylän keskustasta on purettu useita vanhempia rakennuksia ja tilalle rakennettu uutta.

Narvan ympäristöä

 


 

Nykyisen kyläkuvan muodostavat vanhat ja uudet rakennukset, pelto- ja metsämaisemat, Narvanjoki ja Pyhäjärven Alhonlahti.